Adókedvezmény sikeres szakmai vizsga után

A duális képzőhelyek sikerdíj címen további adókedvezményre jogosultak, amennyiben tanulójuk sikeres szakmai vizsgát tett.

További tudnivalók a sikerdíjjal kapcsolatban:

  • Abban az esetben, ha a szakmát tanuló sikeres szakmai vizsgát tesz, a duális képzőhely további adókedvezmény, úgynevezett sikerdíj érvényesítésére jogosult.
  • A sikerdíj mértéke a tanuló után érvényesített összes adókedvezmény 20%-a.
  • A sikerdíj mind a tanulók, mind a képzésben részt vevő felnőttek esetében érvényesíthető.
  • A „sikerdíj” érvényesítésének feltétele, hogy legalább hat hónapos egybefüggő időtartamban álljon fenn a felek között szakképzési munkaszerződés (vagy tanulószerződés) alapján létrejött jogviszony.
  • A sikerdíj igénybevételéhez „Sikerdíj igazolás” megléte szükséges.
  • A kedvezményt több foglalkoztató is igénybe veheti, ha a sikeres vizsgát tett személyt legalább hat hónapos időtartamban fennálló, szakirányú oktatás időtartamára kötött szakképzési munkaszerződés alapján képezte.
  • A sikerdíj összege annak a hónapnak az adó- és járulék bevallásában számolható el, amelyik hónapban az igazolás kiállításra kerül, összege a 2408A-01-01 nyomtatvány 31. sorában érvényesíthető.
  • A sikerdíj nincs az első szakmai vizsga sikerességéhez kötve, azaz érvényesíthető lesz olyan szakmát tanuló után is, aki sikeres pótló- vagy javító vizsgát tesz.
  • Figyelem! A sikerdíj a rövid idejű 4-12 hétre megkötött munkaszerződések után nem érvényesíthető.

 

Kérdés esetén keressék duális képzési tanácsadóinkat.