Magyarország 2024. áprilisa számokban

2024 áprilisában az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban hárommal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában. A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártásában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2024. márciusinál 0,7%-kal kisebb volt.

2024. áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás áprilisban az előző hónaphoz képest 0,7%-kal mérséklődött. Az ipari export volumene 7,1%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 33%-át képviselő járműgyártás kivitele 7,6%-kal nőtt, ugyanakkor a 13%-os súlyú villamos berendezés gyártásáé 9,8%-kal visszaesett.

Az ipar belföldi értékesítése 2,1, a feldolgozóiparé 6,4%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 6,5, a csekély súlyú bányászaté 37, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,4%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás volumene 7,0%-kal bővült az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 8,4, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 4,9%-kal nőtt. A 10,3%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 6,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 23%-kal visszaesett, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 7,2%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelés 9,4%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 9,8%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 13,1%-kal csökkent, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 12,4%-kal nőtt.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 18,8%-kal bővült az egy évvel korábbi, alacsony bázisszinthez viszonyítva, mindkét értékesítési irányban nőttek az eladások. Minden alágazatban emelkedett a termelés volumene ˗˗ 8,9 és 51% közötti mértékben ˗˗, a leginkább a malomipari termék, keményítő gyártásában, a legkevésbé a tejfeldolgozásban. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 24%-kal bővült az előző év azonos hónapjához képest.

Az előző havi csökkenéssel szemben a gyógyszergyártás kibocsátása áprilisban 13,5%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások bővülésének köszönhetően. A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 10,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 7,2%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. Folytatódott a csökkenés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban: a termelés áprilisban 8,8%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.

Magyarország minden régiójában nőtt az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest: a legnagyobb mértékben, 15,8%-kal Dél-Alföldön, a legkevésbé, 1,0%-kal Észak Magyarországon. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 13,6%-kal nagyobb volt a 2023. áprilisinál. Az új belföldi rendelések 2,8, az új exportrendelések 15,4%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány április végén 18,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2024. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1,7%-kal mérséklődött. Az összes értékesítés 62%-át adó külpiaci eladások volumene 3,0, a 38%-ot képviselő hazai értékesítésé 2,7%-kal csökkent. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül kilencben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 9,8%-kal a gép, gépi berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 2,5%-kal csökkent. A többiben 0,3 és 7,5% közötti mértékben nőtt a volumen, a legerőteljesebben az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában.

Forrás: KSH, pénzcentrum.hu