Tanulószerződéssel szeretnék tanulót foglalkoztatni, mi a teendőm?

Csak az a gazdálkodó szervezet foglalkoztathat tanulót, aki a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel. A nyilvántartásba vételi eljárást a területi kamarák végzik.

A nyilvántartásba vétel menete: Nyilvántartásba vételi igénybejelentő – beküldése a képzőhely szerint illetékes területi kamarához, a  e-mail címre.

A területi kamara elrendeli a nyilvántartásba vétel folyamatának elindítását. Mely után az ún. bevezető ellenőrzésre kerül sor szakmai szakértők és kamarai duális képzési tanácsadó közreműködésével. A bevezető ellenőrzés az általános közigazgatási rendtartásról szóló jogszabály keretén belül zajlik.

További információk a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban itt olvasható.

A kamara a gyakorlati képzés ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Vizsgálja továbbá, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e. A gyakorlati képzést folytató szervezet ellenőrzése kiterjedhet a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálatára is, továbbá kiterjed arra, hogy a gyakorlati képzőhely a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e. Ha a szervezet a feltárt hiányosságokat nem pótolja és a törvényben meghatározott feltételeket nem biztosítja törli a nyilvántartásból és 3 évre eltiltja tanuló foglalkoztatástól. (Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 60-63. §.)

Gyakorlati képzéstől eltiltott vállalkozások

A gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásából hiánypótlások elmulasztása miatt törlésre került és 3 évre eltiltott szervezetek nyilvántartása:

Vállalkozás neve, címe

Eltiltás kezdete

Hegedűs-Apa-Fia Kft.
7900 Szigetvár, Turbéki utca 42.

2017. szeptember

Kóc-Olló Kft.
7630 Pécs, Zsolnay V. út 47/D.

2017. december