Nyilvántartott képzőhelyek – Baranya megye

(A táblázat alsó részén 2 külön munkalapfülben olvashatóak a szakképzési munkaszerződéses és a tanulószerződéses képzőhelyek listája!)

A kamara a duális képzés ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a duális képzést szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a duális  képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Duális képzéstől eltiltott vállalkozások

A duális képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásából hiánypótlások elmulasztása miatt törlésre került és 3 évre eltiltott szervezetek nyilvántartása:

Vállalkozás neve, címe

Eltiltás kezdete