Tanulót szeretnék foglalkoztatni, mi a teendőm?

Csak az a gazdálkodó szervezet foglalkoztathat tanulót, aki a duális képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A nyilvántartásba vétel menete:

    Nyilvántartásba vételi kérelem – beküldése a duális képzőhely szerint a területileg illetékes gazdasági kamarához.

    Duális képzési tanácsadóink előzetesen tájékoztatják Önt az elvárásokról és felkészítik a helyszíni szemlére.

    A területi kamara elrendeli a nyilvántartásba vételt.

    Az ellenőrzést követően, a szervezet megfelelősége esetén a területi kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába. A bejegyzés tényéről írásos úton értesíti a duális képzőhelyet.

A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező

   megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,

   vállalja-e a programtantervnek megfelelő szakirányú oktatás megvalósítását,

   telephelye alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására, továbbá

   tudja-e biztosítani a szakirányú oktatás folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

A szakirányú oktatás tárgyi eszközeinek (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakma képzési és kimeneti követelményében meghatározott eszközjegyzék szerint történik.

A helyszíni szemle az általános közigazgatási rendtartásról szóló jogszabály keretén belül zajlik, melynek célja a jogszabályi feltételek ellenőrzése és az alapján a gazdálkodó szervezet szakirányú oktatásra alkalmassá nyilvánítása.

Nyilvántartott képzőhelyek – Baranya megye – 2022

(A táblázat alsó részén 2 külön munkalapfülben olvashatóak a szakképzési munkaszerződéses és a tanulószerződéses képzőhelyek listája!)

A kamara a gyakorlati képzés ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Gyakorlati képzéstől eltiltott vállalkozások

A gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásából hiánypótlások elmulasztása miatt törlésre került és 3 évre eltiltott szervezetek nyilvántartása:

Vállalkozás neve, címe

Eltiltás kezdete