Katás képzőhelyek figyelmébe

Gyakorlati képzést vállaló kisadózó vállalkozás élhet a szakképzési normatívák visszaigénylésének lehetőségével.

Ez arra a KATA adóalany egyéni vállalkozóra is vonatkozik, akinek nincs alkalmazottja, mivel tanulója után szociális hozzájárulási adót és egyéb járulékot fizet. Szakképzési hozzájárulási kötelezettsége önmaga és tanulója után továbbra sem keletkezik, csak munkaviszonyban foglalkoztatottjainak juttatott jövedelmek után.

A gyakorlati képzéssel összefüggő költségek kompenzálása normatívákon alapuló elszámolás keretében valósul meg. Tanulószerződés esetén az alapnormatíván felül az oktatói és beruházási kiegészítő tételek, valamint együttműködési megállapodás alapján napi normatív összeg igénylésére van mód.

Az adóhatóság által visszautalt összeg azonban a kisadózó vállalkozás bevételének minősül, tehát a 12 milliós bevételi határnál vegyék figyelembe!