Kulcsszavak: Hozzáférés és megértés

„Bezzeg az én időmben”, „Ezek a mai fiatalok” – halljuk sokszor az idősebb emberektől. Generációs különbségek, generációs problémák – mondják sokan, ugyanakkor, ez sokkal inkább egy jelenség, mint probléma.

Míg korábban egy-egy generáció 25 évet ölelt fel, most már 5 évente születnek teljes más és új generációk. Generációs különbségek kezelése a munkahelyen címmel hirdetett képzést a kamara, ahol Dr. Bajner Mária a PTE KPVK tanára előadásában mutatta be a különböző generációk sajátosságait és az egyes generációk közti különbségeket.

A nagy számú hallgatóság részletes képet kapott az Y generáció különleges világáról. Vázolta, hogyan is lehet megtalálni az utat a fiatal generációhoz, és hogyan kell megérteni őket.
Elmondta: az Y-osok a „szupermostban” élnek, számukra a pillanat, a jelen a fontos, ők nem a cégért, és nem a cégnek dolgoznak. Adott pillanatban egy feladatot látnak el. Azok a cégek és vállalkozások tudják „megfogni és megtartani” ezt a generációt, akik extrém béren kívüli juttatásokat adnak, pl. házasságkötés támogatása, munkahelyi masszázs. Nagyon fontos számukra a jó fizetés, a pozitív vállalati kultúra. Ugyanakkor pesszimisták a jövőt illetően, csökken a bizalom és a lojalitás a cégekkel, munkaadókkal szemben. Nem akarnak hosszútávon elköteleződni.

A mai fiatalok esetében a munkaadóknak kell alkalmazkodniuk, így a feladatokat, a pozíciókat személyre kell szabni, és az adott pozíciónak harmonizálni kell a fiatalok életvitelével. Ugyanakkor ez a generáció haszon és sikerorientált, rugalmasabbak és más a látásmódjuk. Szívesebben dolgoznak csoportokban, ahol egymástól tanulhatnak.

Konklúzió: A munkáltatóknak más értékrendet kell felállítani, más módon kell megszólítani és kommunikálni és alapvetően más látásmódot kell kialakítani ahhoz, hogy a jövő munkavállalóit a munka világába integrálja, majd megtartsa.