GPS – az újratervezés programja

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Pécsi Tudományegyetemmel és a Pécsi Szakképzési Centrummal közös programot dolgozott ki, mely az újratervezés lehetőségét biztosítja a fiatalok számára.

 

A program célcsoportja:

A műszaki felsőoktatásba jelentkezett, de fel nem vett, az egyetemről lemorzsolódott, vagy lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok.

A program célja:

 • A fiatalok számára piacképes tudás, szakképzettség, versenyképes kompetenciák, megfelelő életpálya perspektívák biztosítása.
 • A gazdaság számára megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása.
 • A külföldre vagy más régiókba való elvándorlás megelőzése, csökkentése.

A program tevékenységei:

 • egyéni és csoportos pályaorientációs tanácsadás,
 • a fiatalok az érdeklődési körüknek megfelelő középfokú szakképzésbe való bekapcsolódásának lehetősége a Pécsi Szakképzési Centrum (PSZC) valamely tagintézményében,
 • duális szakképzésbe való bekapcsolódás esetén tanulószerződéses jogviszony létesítése és szakmai gyakorlat megszerzése,
 • hiány-szakképesítés tanulása esetén nappali rendszerben Szabóky Adolf ösztöndíj (tanulmányi eredménytől, szinttől, illetve szakképzési évfolyamtól függően akár 50.000.-Ft/hó),
 • a szakmatanulással párhuzamosan a szakgimnáziumok szaktanárai a tanulókat felkészítik az újbóli érettségi vizsga letételére.

 A program során:

 • A fiatalok szakképzettséget és munkatapasztalatot szerezhetnek. Az emelt, technikusi szintű szakmai végzettség az újbóli egyetemi felvételi esetén plusz pontokat jelenthet.
 • A fel nem vettek, a lemorzsolódottak be-, illetve visszakerülhetnek az Egyetemre.
 • A szakközépiskolai és a szakgimnáziumi osztálylétszámok növekedhetnek.
 • A szakképzett munkaerő létszáma nőhet.
 • A program hozzájárulhat a fiatalok elvándorlásának csökkenéséhez.

A program együttműködő partnerei:

 • Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
 • Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság
 • Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
 • Pécsi Szakképzési Centrum
 • Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nkft.

A program finanszírozása:

 • A program az EFOP 3.5.1-16-2017-00003, A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen projekt keretén belül valósul meg.

További információ, tanácsadás:

Pécsi Szakképzési Centrum

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

GPS az újratervezés programja