Hány tanulószerződést köthetek?

A gyakorlati képzőhelyek által megköthető tanulószerződések számának meghatározásához tartalmaz fontos információkat cikkünk, kérjük figyelmesen olvassák végig.

A 2018/2019-es tanév szorgalmi időszaka június 15-én fejeződik be, mely időpont után kezdhető meg a tanulók nyári összefüggő szakmai gyakorlata. Annak érdekében, hogy minden tanuló tanulószerződéssel kezdhesse meg az összefüggő szakmai gyakorlatát, a szakképzésről szóló törvény (Szt.) 47.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a tanulószerződéseket lehetőleg minden év május 31-ig kell megkötni.

A demográfiai helyzet negatív hatása miatt a szakképzésben a tanulólétszámok folyamatos csökkenése tapasztalható. Ezért a képzőhelyek engedélyezett kapacitása jóval meghaladja a tanulói létszámot Baranya megyében.

A kamara kérése, hogy akár a befogadó nyilatkozatok kitöltésénél, akár a tanulószerződések megkötésénél a Határozatukban szereplő engedélyezett létszámokat vegyék alapul, azt túllépni nem lehet.

Az Szt. 43.§ (7) bekezdése kimondja, hogy egyéni vállalkozó, valamint mikro- vagy kisvállalkozás egyidejűleg legfeljebb tizenkettő hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet, melybe nem számít bele a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóval kötött tanulószerződés.

Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a tanulók elhelyezése, a képzőhelyek száma, vagy területi elhelyezkedése miatt akadályba ütközik, úgy a nyilvántartást vezető szerv igazolást állíthat ki további tanulószerződések megkötésére a képzőhelyek személyi-tárgyi feltételei alapján meghatározott mértékig.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elkötelezett a duális szakképzési rendszer folyamatos fejlesztésében, minőségének folyamatos emelésében. Emiatt a szakképzési szakértőkkel történt megállapodás alapján 2019-től bevezetésre került az alábbi gyakorlat:

  • a képzőhelyeken egy (az Szt. 31-32. § előírásainak megfelelő) oktató egyidejűleg szakmától függően maximum 1-4 tanuló képzését végezheti,
  • az oktatható tanulók létszámát csökkenti az oktató foglalkoztatására irányuló jogviszonyának formája (pl. megbízásos jogviszony, vagy 4-6 órás munkaviszony),
  • egy oktató maximum 2 szakképesítésben oktathat, ebben az esetben is egyidejűleg összesen csak 1-4 főt, amennyiben rendelkezik megfelelő végzettségekkel, igazolt szakirányú szakmai gyakorlattal és pedagógiai képesítéssel,
  • a kizárólag képzési célt szolgáló tanműhelyekben a tanulói létszám oktatónként 8-12 főben korlátozódik.

További információért forduljon tanulószerződéses tanácsadójához.