Automaták bejelentése a NAV-hoz: közeleg a határidő

Frissítés: a határidőt kitolták július 31-re!

Már nemcsak az élelmiszer-értékesítést végző automatákat kell a NAV-hoz bekötni, hanem minden automatát, amely pénzért szolgáltatást nyújt; az Art-módosítás által érintett gépeket június 30-ig kell bejelenteni. A mulasztási bírság akár 500 ezer forint is lehet.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) ez évi módosítása tartalmaz egy olyan apró, de annál inkább jelentős változást, amelyről mindenképp érdemes néhány szót ejteni. Nevezetesen arról van szó, hogy ez idáig csak az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezéseket kellett a NAV-hoz bekötni és annak működéséről adatot szolgáltatni, azonban az Art. 2019. április 13-tól hatályos szövege, pontosabban annak 107.§-ának rendelkezése már nemcsak az élelmiszer-értékesítést végző automatákra vonatkozik, hanem valamennyi, ily módon működő berendezésre, amely termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez.

 

Ez utóbbira utal az újonnan beillesztett értelmező rendelkezés is (Art  7§. 7a pont), amely egyértelműsíti, hogy mit tekint a jogszabály kezelőszemélyzet nélküli berendezésnek, konkrétan ennek megfelel az olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál.

 

Az említett kör kiszélesítésével az új szabállyal érintett gépeket 2019. június 30-ig be kell jelenteni az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített, AUTOMATA nevű formanyomtatványon keresztül.

 

Példák a bejelentendő kezelőszemélyzet nélküli berendezésekre:

  • önkiszolgáló üzemanyagtöltő állomások
  • önkiszolgáló autómosók
  • személyi igazolványképet készítő fotóboxok
  • plázákban működő játékautók
  • várban található látcsövek (szintén pénzbedobással működik)
  • pénzérmével működő nyilvános WC-k
  • óvszert kiadó automaták
  • parkoló automaták

 

A fenti berendezések egyértelműen szolgáltatást nyújtanak pénzbeli ellenértékért cserébe, így az ilyen berendezéseket be kell jelenteni az említett határidőig, ellenkező esetben az Art. szerinti általános mulasztási bírság, azaz ötszázezer forint szabható ki az érintett gazdálkodóra.

 

A részletszabályokról még nincs végrehajtási rendelet így a rövid felkészülési idő miatt elképzelhető, hogy az adóhatóság az első néhány júliusi héten még türelmes lesz és eltekint a szankcióktól.

 

Forrás: ado.hu