Pályaorientációs ismeretek tanároknak

A Pécsi Tudományegyetem 60 órás ingyenes pályaorientációs képzést hirdet középiskolai tanárok számára.

A Képzők képzése program célja a pályaorientációs tevékenységben érintett személyek célcsoport-specifikus felkészítése a fiatalok és felnőttek tudatos életpálya-tervezésének segítésére, az egyéni készségeken és kompetenciákon alapuló, a munkaerő-piaci tendenciákat is maximálisan figyelembe vevő tanácsadások lefolytatására.

A 60 órás nem formális képzés megalapozó, elméleti e-tananyagból (30 óra) és ennek elvégzését követően gyakorlati képzésből (30 óra) áll. Az e-learning-es tananyagban (távoktatási formában, egyéni feldolgozással) a résztvevők megismerkednek a pályaorientációs tevékenység főbb elméleti alapjaival. A gyakorlati képzés pedig egy tematikus műhely és tréning munkát jelent majd.

A részvétel a pályázati támogatásnak köszönhetően ingyenes, a csoportba kb. 15-18 fő beiskolázására van mód. A képzés tanúsítvánnyal zárul.

A képzés a Széchenyi 2020 program ’A fiatalok képzettségi szintjének javítása és a felsőoktatásba való bekerülés fokozása érdekében’ „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” elnevezésű pályázat (EFOP-3.4.4-16) keretében és támogatásával a ’Képzők képzése’ alprogramban valósul meg.

Jelentkezni 2019. október 10-ig a következő linken történő regisztrációval lehet: https://tinyurl.hu/dBDW/

Az e-tananyag elsajátítására és az elektronikus vizsga letételére 2019. november 17-ig van lehetőség.

A gyakorlati képzés időpontjai:

  • 2019. november 22. (péntek) 14-18 óráig
  • 2019.november 23. (szombat) 8-16-óráig
  • 2019. december 13. (péntek) 14-18:30 óráig
  • 2019. december 14. (szombat) 8-15 óráig

További információ az alábbi dokumentumon.

Pályaorientáció PTE 2019-2020