ÁFA bevallás gyakorisága 2020

Az áfa bevallásra és áfa fizetésre kötelezett adózónak meg kell állapítania az áfa bevallás gyakoriságát. Az áfa bevallás gyakoriságának meghatározásánál a tárgyévet megelőző második év adatait kell figyelembe venni.

Havi ÁFA bevallás

Az áfa bevallásra kötelezett adózónak havonként kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszakában a fizetendő adó és a levonható (előzetesen felszámított) adó különbözetének összege pozitív előjelű, és ez az összeg az 1 millió forintot elérte.

Továbbá, havonként kell adóbevallást benyújtania az alábbi vállalkozásoknak:

  • csoportos általános forgalmi adózás választása esetén,
  • közvetett vámjogi képviselő vagy adóraktár üzemeltetője,
  • belföldön alanyi adómentes, de közösségi termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez, illetve vesz igénybe (a bevallást csak azokra a hónapokra kell teljesíteni, amely hónapokban a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás megvalósult),
  • jogelőd nélkül alakult vállalkozás (a bejelentkezés évének, valamint a következő évnek ÁFA kötelezettségéről).

 

Negyedéves ÁFA bevallás

Az áfa bevallásra kötelezett adózónak negyedévenként kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszakában a fizetendő adó és a levonható (előzetesen felszámított) adó különbözete nem érte el az 1 millió forintot.

A negyedéves ÁFA adóbevallásról havi ÁFA adóbevallásra kell áttérni, ha az év elejétől számítva az összesített elszámolandó adó pozitív és az 1 millió forintot elérte.

Az első havi bevallást a bevallással lezárt negyedév utáni hónapról kell benyújtani.

 

Éves ÁFA bevallás

Az áfa bevallásra kötelezett adózónak évente kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben az időarányosan éves szintre átszámított elszámolt adójának összege nem érte el a 250.000 forintot. További kitétel, hogy a termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves összege 50 millió forintot alatt van és nem rendelkezik közösségi adószámmal.

Az éves ÁFA bevallásról negyedéves ÁFA bevallásra kell áttérni, ha

  • év közben az összesített fizetendő és levonható ÁFA különbözete elérte a 250.000 forintot,
  • termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása adó nélküli összege elérte az 50 millió forintot,
  • közösségi adószámot kért és kapott.

Az adott évben az első bevallást annak a negyedévnek az utolsó napjáig terjedő időszakról kell benyújtani, amelyben az értékhatárt elérte.

A negyedéves bevallásra akkor is át kell térni, ha közben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg.

Az éves ÁFA bevallásról havi bevallásra kell áttérni, ha

  • a tárgyévben összesített fizetendő és levonható ÁFA különbözete pozitív előjelű és az 1 millió forintot eléri.

Az adott évben az első bevallást a tárgyév első napjától annak a negyedévnek az utolsó napjáig tartó időszakról kell benyújtani, amelyben a különbözet az 1 millió forintot elérte. Ezt követően, azaz a negyedévet követő hónaptól az adózó havi bevallásra köteles áttérni.

 

Forrás: adohirek.hu