Már a Békéltető Testülettől is érkezhet irat a cégkapura

Az újjá alakult testület eljárási ügyintézési határidejének rövidítését szolgálja az elektronikus kapcsolattartás bevezetése.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület 2020. január 21.-én tartotta alakuló ülését. Ez alkalommal a testület tagjai átvették az új 3 éves ciklusra szóló megbízásukat. A testület elnöke Dr. Bércesi Ferenc. Az alakuló ülésen a testület áttekintette az elmúlt év működési tapasztalatait, és az új ciklusban jelentkező feladatokat, a fogyasztói jogviták hatékonyabb, gyorsabb intézésének lehetőségeit.

Az eljárási ügyintézés határidejének rövidítését szolgálja az elektronikus kapcsolattartás bevezetése. A hagyományos, tértivevényes kézbesítés helyett a jövőben a testület a vállalkozások részére szóló hivatalos küldeményeket (meghallgatásról értesítés, határozatok) elektronikus kapcsolattartás útján, a cégkapu szolgáltatás igénybevételével kézbesíti a testület. A vállalkozásoknak tehát a cégkapu tárhelyüket abból a szempontból is figyelemmel kell kísérni, hogy arra békéltető testületi iratok is érkezhetnek.
Az elmúlt évben a testület jelentős számú (382) fogyasztói jogvitát tárgyalt. Az ügyintézés főbb adatai az alternatív jogérvényesítés eredményességét mutatják. A fogyasztó kérelme 171 esetben minősült megalapozottnak, ebből 102 jogvita egyezségkötéssel zárult. A vállalkozásokat a fogyasztói igény teljesítésére felszólító ajánlást 67 esetben bocsátott ki a testület. A kérelem elutasítására -a fogyasztói igény meglapozatlansága miatt- 81 esetben került sor. Több ügyben (118) eljárást megszüntető döntést kellett hozni a testületnek, zömmel abból az okból, hogy a fogyasztó hiányosan terjesztette elő a kérelmét és a hiányt felszólítás ellenére sem pótolta.A békéltető testületi eljárás megindításának előfeltétele, hogy a fogyasztó első lépésben közvetlenül megkísérelje a vállalkozással a vitás ügy rendezését. Amennyiben a fogyasztó ezt elmulasztja a testületi eljárás nem indulhat meg. Számos ügyben eljárási akadály az is, hogy a fogyasztó hiányosan terjeszti elő kérelmét. A békéltető testület a fogyasztók tájékoztatása érdekében több intézkedést tett.A testület ügyfélszolgálata hétfőtől péntekig 8:30-15:00 óráig, illetve 08:30.-12:00 óráig áll rendelkezésre. A testület elnöke minden szerdán 9:30 és 13:00 óra között tanácsadási fogadónapot tart. A kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatvány az ügyfélszolgálaton átvehető, illetve a testület honlapjáról letölthető (https://baranyabekeltetes.hu/kerelem-benyujtasa/). A megfelelő módon kitöltött kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus úton lehet a testület címére elküldeni. ().