“Programozd a Jövőd” gyakornoki program IKT cégek számára

A piacvezető MELÓ-DIÁK diákmunka hálózat egyedülálló lehetőséget biztosít IKT cégek számára, hogy informatikai gyakornokokat vegyenek igénybe kedvezményesen, akár 10%-os önerővel.

A “Programozd a Jövőd” projekt gyakornoki programjának lebonyolításáról szóló közbeszerzést a MELÓ-DIÁK nyerte el, így a kedvezményes gyakornokok kizárólag a projekt végrehajtására kiválasztott MELÓ-DIÁK Iskolaszövetkezeteken keresztül vehetők igénybe.

 

Cégének ehhez mit kell tennie/minek kell megfelelni?

Tevékenységi köreiben szerepel valamelyik az alábbi tevékenységek közül, vagy a gyakornok foglalkoztatás előtt felveszi valamelyiket:

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása, 5821 Számítógépes játék kiadása, 5829 Egyéb szoftverkiadás, 6110 Vezetékes távközlés, 6120 Vezeték nélküli távközlés, 6130 Műholdas távközlés, 6190 Egyéb távközlés, 6201 Számítógépes programozás, 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás, 6203 Számítógép-üzemeltetés, 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás, 6312 Világháló-portáli szolgáltatás, 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás.

 

Igénybe vehető létszám: egy gyakornoki helynél minden 10 alkalmazottanként 1 fő gyakornok foglalkoztatható úgy, hogy az egyszerre foglalkoztatott összes gyakornok száma nem haladhatja meg a 30 főt.

A programban csak informatikai felsőoktatásban résztvevő, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt.

Gyakornoki munkaidő: max. 20 óra/hét/fő, a szorgalmi időszakon kívüli munkavégzés során maximum 40 óra/hét.

Egy gyakornoki helyen foglalkoztatható gyakornok csak új gyakornok lehet, aki a szerződés hatályba lépését megelőző 3 évben a cégnél, melyhez kiközvetítésre kerül nem állt közvetett vagy közvetlen módon sem foglalkoztatási jogviszonyban.

 

Teendők, ha érdekli a program:

leadja gyakornoki igényét a MELÓ-DIÁK számára:

  • a MELÓ-DIÁK megkeresi a megfelelő gyakornokot,
  • a MELÓ-DIÁK szerződést köt cégével a szolgáltatás ellátására,
  • a MELÓ-DIÁK megállapodást köt a diákkal,
  • a MELÓ-DIÁK minden hónap végén bérszámfejti a jelenléti ívek alapján a gyakornokokat,
  • ezek után mindössze annyit kérünk, hogy értékelje a gyakornok munkáját.

 

Elszámolás

A 2020-as garantált bérminimum (1211 Forint/óra) kifizetéséhez 150 Forint/óra önerőt kell fizetnie partnereinknek.

Ennél magasabb bruttó bér kifizetése egyedi megállapodás alapján történik.

 

Határidő

Mivel korlátozott létszámban (500 fő gyakornok) érhető el az érdeklődők számára ez a kedvezményes szolgáltatás, ezért fontos, hogy igényét mihamarabb jelezze. Az érdeklődők számára biztosított gyakornokok elosztása jelentkezési sorrendben történik, a feltételeket teljesítő cégek számára.

 

A programról bővebb tájékoztatást ezen a linken talál: Projekt leírása

MELÓ-DIÁK projekt tájékoztató 2020