Koronavírus miatti korlátozások hatása a H2020 projektek költségeinek elszámolására

forrás: NKFIH

Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány hatással lehet a H2020 projektek keretében szervezett üléseken és rendezvényeken való részvételre, a mobilitási programok lebonyolítására, a projekttel kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítésére, a támogató arra kéri az érintetteket, hogy amennyiben ilyen helyzettel szembesülnek – a projekt koordinátoron keresztül – haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a projekthez rendelt brüsszeli munkatárssal (Project Officer), aki esetről-esetre fogja megvizsgálni, hogy alkalmazhatók-e az adott helyzetben a támogatási szerződés minta 51. cikkében rögzített vis major szabályai.

A hivatkozott rendelkezés értelmében, főszabály szerint, vis major esetén a kedvezményezett mentesül a kötelezettségek teljesítésének elmaradása miatti következmények alól (a mulasztás nem minősül szerződésszegésnek és nem alkalmazandó szankció). A felmerült költségek elszámolhatóak, amennyiben teljesülnek az elszámolhatósági feltételek. Mindazonáltal, amennyiben a vis major miatt a megvalósítással kapcsolatban további extra költségek merülnek fel, azokat főszabály szerint a kedvezményezett viseli.

Példa a költségek elszámolhatóságára: a kedvezményezett azért nem tud részt venni a projektülésen vagy rendezvényen, mivel vírussal fertőzött személlyel érintkezett vagy magas kockázatú területen járt. A már vissza nem mondható vagy más forrásból nem fedezhető utazási költség annak ellenére elszámolható, hogy a kedvezményezett nem utazott el és nem vett részt az ülésen vagy rendezvényen, amennyiben teljesülnek az elszámolhatósági feltételek (a projekt szempontjából szükséges volt az esemény, a költségek ésszerűek voltak és összhangban voltak a kedvezményezett kiküldetésekkel kapcsolatos gyakorlatával).