KFI munkavállaló bértámogatása

A Kormány 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról.

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes

Rövid értelmezés:
A Kormányhivatal által nyújtott támogatást a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján jelenítik meg /igénylő lap/  és április 15-től, a rendelet hatálybelépésétől kezdve nyújtanak támogatást a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztő munkabérére, 6 hónapja már működő vállalkozásnak, amelynek kérelemben nevesített munkavállalója más munkahelyteremtő vagy megőrző támogatásban nem részesül.
/kutató-fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik/
A benyújtandó támogatási kérelemben szükséges bemutatni a kérelmet megalapozó gazdasági körülményeket és azoknak a veszélyhelyzettel való közvetlen összefüggését.
  • A támogatás hónapokban állapítható meg.
  • A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónap.
  • A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318 920 forintot.
  • A támogatás havi összege a) ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy b) ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege.
  • A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra.
A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy
a) megtartja a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát,
b) a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
c) a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,
d) vállalja, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.
A támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül. A támogatás nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-ig hozható döntés. Azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja a kérelem tekintetében a jogszabályi feltételek fennállását és dönt a támogatás nyújtásáról. Ha a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal a kérelem alapján támogatást nyújt a munkáltató részére, akivel hatósági szerződést köt.