Adófizetési halasztás kérelemre

Ha a vállalkozás nem tartozik egyik kedvezményezett körbe és nem vonatkozik rá a koronavírus-kormányrendeletek  egyike sem, akkor is kérhet fizetési könnyítést! Továbbra sem engedélyezhető fizetési könnyítés a természetes személyektől levont jövedelemadóra és a levont járulékokra. Minden más adótartozásra kérhető könnyítés, részletfizetés, halasztást, ha a fizetési nehézség nem róható fel a cégnek és átmeneti jellegű. Amennyiben a koronavírus-járvány miatt alakult ki a fizetési nehézség, akkor a NAV megadja a könnyítést az adótartozásra (kivéve a magánszemélytől levont adó-és járuléktartozásra). Amennyiben a cég megbízható adósnak számít és tartozása nem haladja meg a 1,5 millió forintot, akkor automatikusan megkaphat12 havi részletfizetést a tartozására, itt is kivételt képeznek a magánszemélyektől levont jövedelemadó és járulékok.

Dr. Biró Zoltán
Címzetes egyetemi docens
Bejegyzett könyvvizsgáló