Új szabályok az egyéni vállalkozások szünetelésével kapcsolatban

A 131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a járványügyi helyzetre való tekintettel megváltoztatta az egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának vagy szüneteltetésének szabályait.

Azok az egyéni vállalkozók, akik tevékenységük szünetelését 2020. március 11. és 30-a között jelentették be, a kormányrendelet hatálybalépését követő 15. napig bejelenthetik, hogy:

  • tevékenységük szünetelése iránti bejelentésüket visszavonják,
  • vagy szüneteltetett tevékenységüket folytatják.

A rendelet szerint a visszavonás alapján a nyilvántartást vezető szerv a tevékenység szünetelésének kezdő időpontjára vonatkozó adatot úgy törli a nyilvántartásból, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

A szünetelés időtartama a korábbi hónapnál rövidebb is lehet. ( A 2020. március 30. napját követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az Evectv. 18. § (1) bekezdésében megjelölt minimális időtartamot nem kell alkalmazni.)

A kormányrendelet szerint a jogszabály az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, az adattörlés után úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor. (A tevékenység szünetelésére irányuló bejelentés és a nyilvántartást vezető szerv szerinti adattörlése közötti időtartam a hatósági jogviszony alapján fennálló, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására vonatkozó határidőbe nem számít bele. Ha a határidő a szünetelés időtartama alatt járna le, a határidő a nyilvántartást vezető szerv adattörlését követő tizenötödik napon jár le.)