Gazdaságélénkítő támogatás (HIPA)

(Frissítve: 2020.04.21.) A kormány a koronavírus járványra tekintettel gazdaságélénkítő, vissza nem térítendő, beruházási támogatásra pályázatot ír ki.

A támogatás a HIPA-n keresztül igényelhető.

A támogatás formája:

  • Vissza nem térítendő
  • A támogatás forintban megállapított összege 100%-os támogatási előleg formájában kerül folyósításra, egy összegben
  • Közép-és nagyvállalatok számára elérhető

Támogatható ágazatok:

Versenyképesség-növelő támogatás az alábbiak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen nyújtható.

a) acélipari tevékenységhez,
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez,
c) a széniparban folytatott tevékenységhez,
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához,
f ) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
g) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez
h) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez,
i) kereskedelmi tevékenységhez,
j) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez,
k) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez,
l) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

Támogatás mértéke:

150.000 EUR –300.000 EUR beruházási volumen: a beruházási érték 30 %-a

300.001 EUR–500.000 EUR beruházási volumen: a beruházási érték 40 %-a

500.001 EUR beruházási volumen felett: a beruházási érték 50 %-a, de legfeljebb 800.000 eurónak megfelelő forintösszeg

A versenyképesség növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. Az előleg formájában elérhető, vissza nem térítendő készpénztámogatás 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára, amelynek igénylése a pályázati adatlap és mellékleteinek a HIPA-hoz történő benyújtásával történik.

További részletekért, kérjük, nézze meg a Versenyképesség növelő támogatásról szóló Pályázati Felhívás és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát.

Pályázati kiírás

  1. Pályázati adatlap
  2. Támogatói okirat minta
    1. Számlaösszesítő
    2. Felhatalmazó levél
  3. Elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozó szabályok

Gyakran ismételt kérdések

További részletek:

https://hipa.hu/hu_HU/uj-versenykepesseg-novelo-tamogatasi-program

http://hipa.hu/images/dokumentumok/Economic_Action_Plan_webinar_HIPA_HU_20200409.pdf