Bérleti díj kedvezmények a baranyai városokban

Március második felében a kamara is javasolta a helyi önkormányzatoknak, hogy a saját tulajdonukban lévő, a válság miatt zárva tartó bérlemények esetében vezessenek be kedvezményeket. Az ajánlást azóta számos város vezetése megfogadta. Alább olvashatóak az egyes városok kedvezményei.

 

Ekkor az volt a javaslat, hogy az önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok bérlői körében gyors felmérést kell elvégezni az érintettség, bezárás, nyitvatartási korlátozás, jelentős forgalom csökkenés szempontok alapján. A felmérést követően intézkedési csomagokat lehet felállítani, amelyben a negatív hatások osztályozása mentén eltérő kompenzációs javaslatokat lehet tenni. Bezárás esetén a bérleti díj halasztása év végéig, bérleti díj csökkentése, bérleti díj elengedése meghatározott időszakra. Korlátozott működés esetén pedig a bérleti díj halasztása év végéig, bérleti díj csökkentése.

A megyei városok az alábbi kedvezményeket vezették be, az önkormányzatok tájékoztatása, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján:

Bóly: Testületi döntés még nem született. Aki egyénileg eddig az önkormányzathoz fordult az kap kedvezményt. Ennek mértékéről egyelőre nincs információ.

Harkány: Harkányban csak a piac van önkormányzati tulajdonban. Ennek működését felfüggesztették, amíg nem nyit ki, addig nem kell fizetni bérleti díjat. Az erre vonatkozó bérleti díj emelését elhalasztották április 1-ről május 1-re.

Komló: A városvezetés a piacon, vásárcsarnokban elengedte a bérleti díj felét. A többi önkormányzati bérleményben nem, egyedi kérelmek érkeznek, amelyeket a veszélyhelyzet után fognak visszamenőlegesen elbírálni. A korábban felhalmozott, nagy összegű elmaradások esetén az önkormányzat kéri a tartozás kiegyenlítését.

Mágocs: Minden önkormányzati bérlemény bérleti díját elengedik 2020. március 17-től visszavonásig. A Mágocson működő vállalkozásoknál felmérték a maszk igényeket, és az önkormányzat saját költségén biztosított maszkokat a vállalkozások alkalmazottainak.

Mohács: Az önkormányzat a kamarai javaslat alapján 30% kedvezményt biztosít az önkormányzati tulajdonok bérlőinek. Mivel a vendéglátóegységek délután 3-ig nyitva lehetnek és elvitelre értékesíthetnek, ezért ez rájuk is vonatkozik. Azon vállalkozások ügyében, amelyek egyedi elbírálást kérnek a bérleti díj befizetése kapcsán, általában pozitív döntés születik.

Pécs: Pécs Város Önkormányzata kedvezmény rendszert dolgozott ki az önkormányzati tulajdonban lévő bérleményekben működő, rászoruló cégek részére. Április és május hónapokra kiterjedően egy komplex díjcsökkentés-rendszert dolgoztak ki figyelembe véve az adott bérlő tevékenységi körét és a vállalkozás által foglalkoztatottak számát.

Sásd: Az önkormányzat minden önkormányzati bérlemény bérleti díját elengedi, a közterület használati díjat sem szedik be az árusoktól.

Siklós: A vészhelyzetre tekintettel azon 2020. április 1-jétől zárva tartó üzletek, melyek önkormányzati tulajdonú ingatlanban működnek, vagy közterület-használati díj fizetésére kötelezettek, 2020. április 1-jétől mentesülnek a fizetési kötelezettség alól a vészhelyzet megszűnését követő 15. napig.

Szentlőrinc: az önkormányzat csak lakóingatlanokat ad bérbe, a bérlők egyéni kérésére adnak kedvezményt.

Szigetvár: Az önkormányzat a zárva tartó vendéglátóhelyek bérleti díját, valamint a fürdő területén működő vállalkozások bérleti díját teljes mértékben elengedi. A piac területén nyitva tartó vállalkozások 30% kedvezményt kaptak, míg azoknak, amelyek nem nyitnak ki, szintén teljes mértékben elengedi a bérleti díj fizetést.