FELFÜGGESZTVE – 2020-1.1.2-PIACI KFI Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása 41 mrd Ft-os keretösszeggel

A  támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerülése miatt a kiírás felfüggesztésre került.

A 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú felhívás keretében vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek a vállalkozások versenyképességük javítását célzó piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeikhez.

Pályázók köre:

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá
 • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg. Az „A” alprogramban csak az első pontban megjelölt kör pályázhat önállóan vagy konzorciumban, amely legfeljebb 2 tagú lehet.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva. A konzorciumvezető az első pontban megjelölt körbe tartozik és a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet. a konzorciumban legalább egy pályázónak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt feltételek szerinti közép- vagy nagyvállalkozásnak kell lennie.

További feltételek:

 • A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő; a támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezése utáni 3 üzleti évben eléri az elnyert támogatás legalább 30%-át.
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén 12-36 hónap, a „B” alprogram esetén 24-48 hónap.
 • A pályázónak 3 év – nagyvállalat esetén, amennyiben „Regionális beruházási támogatás” jogcímen igényel támogatást, 5 év – fenntartási kötelezettsége van.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege:

az „A” alprogramban

         • minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
         • minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és
         • maximum 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),

a „B” alprogramban

         • minimum 400 millió Ft és
         • maximum 800 millió Ft.

 

További információ és a teljes kiírás:

2020-1.1.2-PIACI KF