Háromezer milliárd euró: honnan-hová?

Hét éves keretköltségvetés, Új Generáció EU (Helyreállítási Eszköz), uniós  védőhálók,  az  InvestEU-hoz  társuló  magánbefektetések –ezekből a forrásokból állhat össze az a nem jelentéktelen összeg, amiből  az  Európai  Unió  a  következő  hét  évben  meríthet  és gazdálkodhat. Legalábbis, ha minden úgy alakul, ahogy az Európai Bizottság javaslatait rögzítő papírokban áll. De mind tudjuk, a papír sok mindent elbír…

 

Hét éves keretköltségvetés: 1,100milliárd euró.

Tulajdonképpen ez a „legegyszerűbb” eset, hiszen ennek elfogadása úgy zajlik majd, mint eddig is, a tagállamok tárgyalnak (alkudoznak), és egyszer csak egyetértésre jutnak.  Nem  könnyű  dolog  (láthattuk  februárban),  mert  ugyan  tizedszázalékokon megy a vita, ami egy-egy tagállam befizetését illeti, de a tizedszázalékok mögött euró tízmilliárdok állnak, és aki adja (a nettó befizetők, és közöttük is a legszűkmarkúbb „fukarok”:  Ausztria,  Dánia,  Hollandia  és  Svédország),  igencsak  megnézi,  mire  is mennének  el  azok  a  tízmilliárdok.  Aki  kapja  (pl.  a  kohézió  barátai,  vagy  az agrártámogatások  haszonélvezői),  az  pedig  nem  érti,  hogy  ha  a  kohézió  és  az agrárium az unió sikerágazatainak számítanak, akkor miért ezekkel a politikákkal kell „fukarul” bánni.

Új Generáció EU –a 750 milliárd eurós Helyreállítási Eszköz, amit a koronavírus-járvány  gazdasági  hatásainak  ellensúlyozására  javasol  az  Európai  Bizottság. (Persze jól látható, hogy a járvány utáni helyreállításon túl a keretköltségvetés egyes rovataiból hiányzó pénzeket is innen pótolnák ki.)

 

Uniós védőhálók – 540 milliárd euró, amiről már döntés született: a 100 milliárdos SURE-program,  amelyből  a  részmunkaidős  foglalkoztatást  támogatja  az  EU,  az eurózóna 240 milliárd eurós válságkezelési alapja, és az Európai Beruházási Bank (EIB) 200 milliárdos gazdaságélénkítő hitelprogramja.

 

Magánbefektetők pedig a már létező InvestEU-program  (eredetileg  Juncker-terv) számára az Új Generáció EU program által megemelt 15,3 milliárd euró garanciájára építve, ennek az összegnek a sokszorosát fordíthatják az unió céljai között szereplő beruházásokra. Ennek a négy elemnek az összegét emlegeti 3.100milliárd eurós lehetséges  forrásként  az  Európai  Bizottság  egyik  háttéranyaga,  amely  a javaslatokhoz kapcsolódik.

 

A legnagyobb változás az uniós politikában a 750 milliárdos Helyreállítási Eszköz, amely nem tagállami befizetésekből adódna össze, hanem az Európai Bizottság hitelként venné fel  a  nemzetközi  pénzpiacon,  AAA  besorolású  adósként  kedvező  feltételekkel,  és  a tervek szerint nem is a tagállamok fizetnék vissza, hanem az unió új, egyelőre még nem létező saját bevételi forrásai termelnék ki a törlesztő részleteket. A tagállamok között többen vannak, akik nem nagyon lelkesek, mert a hitelfelvétel garanciáját ők kell, hogy nyújtsák, és jól ismert, hogy a „kezességvállalásnak” is megvannak a maga kockázatai.

A 750 milliárd hasznosítása sem találkozott eddig egyértelmű helyesléssel. Az összeg nagyobbik  része  ugyanis  „vissza  nem  térítendő  támogatás”  (500  milliárd,  amelyben érdekesen visszaköszön a terv nyilvánosságra hozatala előtt közzétett német-francia elképzelés  összege),  250  milliárd  pedig  kedvezményes  hitel.  A  tagállamok  közötti elosztáshoz  a  Bizottság  három  csoportot  állított  össze  az  egy  főre  jutó  GDP  és  az államadósság mértéke szerint:

 1. átlag fölötti fejlettségű tagállamok (ők kapják a források 24,5 százalékát)
 2. átlagos fejlettség alatti, eladósodott tagállamok (50,5 %)
 3. átlagos fejlettség alatti, kevésbé eladósodott tagállamok (25 %)

A harmadik  csoportba 12, többségében középkelet-európai ország tartozik, a másodikba pedig  a  dél-európai  országok,  akiket  jobban  sújtott  a  koronavírus-járvány.  Mégis,  a harmadik csoportból többen rossz néven veszik, hogy az elosztási rendszer valójában azért  hozza  őket  kedvezőtlenebb  helyzetbe,  mert  jobban  gazdálkodtak,  kevésbé adósodtak el. A program az eddigiektől eltérően szolgálja az unióban sokat emlegetett szolidaritást: nem a fejletlenek javára csoportosít át annak érdekében, hogy az egységes piac valóban mindenütt közelítsen az azonos fejlettség felé, hanem az eladósodottak, és a járvány által jobban sújtott országok kapnának többet.

A rendszer nagy kedvezményezettje valójában a rendkívül eladósodott Olaszország, aki a tagállamok garanciájával felvett hitelből kedvezőbb kölcsönhöz jut, mintha maga vette volna fel a piacon (90 milliárd euró), ami mellé vissza nem térítendő támogatásként is kapna  82  milliárdot  (a  legtöbbet  az  EU-ban).  Összehasonlításként:  Magyarország számára  8  milliárd  euró  támogatást  és  7  milliárd  euró  hitellehetőséget  tartalmaz  a javaslat.

De mire is költené az EU a felvett 750 milliárd eurós kölcsönt?

 1. pillér: (a tagállamok gyors gazdasági talpraállásának támogatása)
  560 milliárd euró –újjáépítési és tűrőképesség-javító eszköz55 milliárd euró –REACT-EU: kohézió és területi helyreállítási támogatás15 milliárd euró –megerősített vidékfejlesztési programok40 milliárd euró –megnövelt méltányos átállási mechanizmus (klímacélok)
 2. pillér: (a gazdaság újraindítása, beruházások, kölcsönök, garanciák)
  31 milliárd euró –fizetőképességet támogató eszköz15 milliárd euró –stratégiai beruházási eszköz15,3 milliárd euró –megerősített InvestEU
 • pillér: (a válság tanulságainak levonása)
  9,4 milliárd euró –új egészségügyi program2 milliárd euró –a RescEU program megerősítése9,4 + 16,5 milliárd euró –kutatás, innováció és külső akciók megerősítése

A 750 milliárd eurós Új Generáció EU programból 655 milliárd eurót (az I. pillér elemeit) a Bizottság  már  a  javaslatban  leosztotta  az  úgynevezett  „nemzeti  borítékokba”,  a maradék  95  milliárdot  pedig  közvetlenül  az  Európai  Bizottságnál  lehet  majd megpályázni.

A Bizottság javaslata ismeretében a kamarák első reakciója az volt, hogy nem csupán az  a  kérdés  „Mennyit?”  hanem  az  is:  „Milyen  gyorsan?”  tud  az  EU  a  gazdaság fellendítésére fordítani. Christoph Leitl, az Eurochambres elnöke szerint azért kell az unió  27  tagállamának  mielőbb  egyetértésre  jutnia,  mert Európa-szerte  3  millió vállalkozás került aggasztó helyzetbe a koronavírus-járvány miatt, és ez összesen mintegy 10 millió munkahelyet veszélyeztet. „A vállalkozásoknak nincs idejük arra, hogy hat hónapot várjanak, mire az uniós döntések megszületnek” – sürgette a döntést a kamarai szövetség elnöke.

Az uniós csúcsértekezlet –egyelőre még videóértekezlet formájában –június 19-én tárgyal először az új, kiegészített költségvetési javaslatról, de várható, hogy a nyári szünet  előtt  még  egyszer  júliusban  is  napirendre  kerül  a  csomag.  Ahhoz,  hogy  a tagállamok mielőbb hozzájussanak a támogatásokhoz (illetve hitelekhez), nem csupán a  vezetők  gyors egyetértésére lenne szükség, hanem tagállami ratifikációkra is. A Bizottság ugyanis a jelenlegi szabályok szerint csupán 60 milliárd eurónyi hitelt vehet fel  a  piacon.  Hogy  hozzáférhessen  a  tervezett  750  milliárd  euróhoz,  a  garancia mértékét, a tagállamok befizetésének felső határát a nemzeti jövedelem jelenlegi 1,2 százalékáról 2 százalékra kellene emelni, és ezt a tagországok parlamentjeinek is jóvá kell  hagyniuk.  S  mivel  ez  jövő  január  előtt  nem  lehetséges,  a  kifizetések megkezdéséhez  más  megoldásra  lenne  szükség,  nevezetesen:  az  idei  uniós költségvetés módosítására –megemelve a tagállami befizetéseket (még a jelenlegi kereteken  belül).  Ez  már  néhány  hét  alatt  lebonyolítható  lenne –ha  megvan  az egyetértés. De hogy meg lesz-e, az egyelőre még a jövő titka…

 

További információ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0456&from=EN

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8440

 

Forrás: MKIK EU Hírlevél