Online számlaadat-szolgáltatás: a számlakibocsátóra vonatkozó általános szabályok – 1.rész

Tekintettel arra, hogy az adóhatóság által meghirdetett moratórium 2020. szeptember végével véget ér, így érdemes összefoglalni a számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos szabályokat.

Többféle csoportosításból lehetséges megvizsgálni az online adatszolgáltatási kötelezettséget: elsőként a számlatömbből kiállított, és számlázórendszerből kibocsátott számlákra vonatkozó szabályokat érdemes elkülöníteni, de lehetséges a jogszabályi rendelkezések hatálybalépésének időpontját is rendező elvnek tekintve az egyes ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatást is megvizsgálni.

Számlatömb vagy számlázórendszer

Az adatszolgáltatási kötelezettség törvényi alapját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 2018. július 1-jétől hatályos 10. melléklete határozza meg. Ezen melléklet a belföldi összesítő jelentésről rendelkezik, ezáltal mind a számlabefogadó, mind pedig a számlákat kibocsátó adóalanyokra vonatkozik. A számlakibocsátók vonatkozásában a jogszabály megkülönbözteti a nyomtatvány alkalmazásával (azaz a kézi számlás) és a számlázórendszerből kibocsátott számlákra vonatkozó adatszolgáltatást.

2020. július 1-jétől ha a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, az adóalany a számla kibocsátását követő naptári napon belül, egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni.

2021. január 1-jétől a fenti időbeli korlátok megmaradnak, ugyanakkor – tekintve azt, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett számlák kiegészülnek a nem adóalanyok, magánszemélyek felé kiállított számlákkal is – annyiban kerül pontosításra az adatszolgáltatási kötelezettség, hogy „nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének nevére és címére.”

Értékhatár Adatszolgáltatási határidő
500 000 forintot el nem érő adótartalom esetén Kibocsátást követő 4 naptári napon belül
500 000 forintot elérő, vagy meghaladó adótartalom esetén Kibocsátást követő naptári napon belül

Az áfatörvény 10. melléklete természetesen a kézi számlák mellett a számlázórendszerek online adatszolgáltatási kötelezettségéről is rendelkezik. A számlázóprogramok online adatszolgáltatási kötelezettségének technikai részleteit a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről című 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet tartalmazza. A jogszabály szerint „a számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.”

A fentiek alapján tehát, ha számlázórendszerből kerülnek kibocsátásra a számlák, akkor azokról a számlázórendszer automatikusan szolgáltat adatot az adóhatóság részére. Nézzük meg, hogy (a jogszabályi rendelkezések hatályba lépésével) mely számlák lesznek érintettek az online adatszolgáltatással!

Az adatszolgáltatással érintett rendelkezések hatályba lépése

Három elkülöníthető időpontot érdemes összehasonlítani: (1) a 2020. július 1-jéig, (2) a július 1-jétől 2021. január 1-jéig tartó, és (3) az azt követő időszakot.

(1) 2020. július 1-jéig online adatszolgáltatással azok a számlák voltak érintettek, amelyeket magyar adóalanyok közötti ügyletről állítottak ki, ahol az áthárított áfa elérte a 100 000 forintot, vagy ilyen bizonylatot módosított.

(2) 2020. július 1. – 2021. január 1-jéig az adatszolgáltatási kötelezettség megmaradt a magyar adóalanyok közötti ügyletekre, amelyek belföldön teljesítettek (ide nem értve a közösségi adómentes termékértékesítést), eltörlésre került viszont a fenti értékhatár.

(3) 2021. január 1-jétől viszont akár adóalany, akár nem adóalany részére kiállított számláról beszélünk (továbbra is értékhatár nélkül) a bizonylat mindenképpen online adatszolgáltatási kötelezettség alá esik. Ezen túl az adatszolgáltatási kötelezettséggel nem lesz érintett az a számla, amelyet másik tagállamban teljesített ügyletekről nem adóalany részére állítottak ki, és amelyek után az adóalany adófizetési kötelezettségének az egyablakos (MOSS) rendszer alkalmazásával tesz eleget.

Tekintsük át a kötelezettségek változását táblázatos formában!

Időszak 2018. 07. 01. – 2020. 06. 30. 2020. 07.01. – 2020. 12. 31. 2021. 01. 01-jétől
Számlabefogadó státusza Beföldi adóalany Beföldi adóalany Nincs korlátozás
Értékhatár 100 000 forint áthárított adó felett Értékhatártól függetlenül minden ügylet Értékhatártól függetlenül minden ügylet
Az adatszolgáltatással érintett ügylet típusa Csakis belföldi ügylet lehet, de nem estek adatszolgáltatási kötelezettség alá, ahol nincs áthárított áfa, például:
– adómentes ügyetek,
– fordított adózás alá tartozó ügyletek.
Belföldi termékértékesítés (kivéve közösségi adómentes értékesítés),
belföldi szolgáltatásnyújtás.
Minden ügylet, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek:
– teljesítési helye a közösség másik tagállama, és
– amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget [MOSS rendszer].

 

 

Forrás: adozona.hu