H2020 Green Deal Call: Innovatív szárazföldi és tengeri megújuló energia technológiák és integrációjuk az energiarendszerbe

A H2020 keretében kiírták az utolsó pályázatokat a Green Deal kapcsán. Jelen pályázati felhívásban a szárazföldi, vagy tengeri megújuló energia technológiák fejlesztésének és az energiaellátó rendszerekbe történő integrációjának finanszírozására lehet pályázni.

 

A pályázatoknak a következő két altéma egyikére kell kitérniük, és világosan meg kell jelölniük, melyik altémával foglalkoznak:

  1. altéma (Kutatási és innovációs fellépés): A szárazföldi megújuló energiával kapcsolatos technológiák fejlesztése és integrálása az energiarendszerbe

A projekteknek innovatív megoldásokat kell kidolgozniuk a távfűtési és/vagy távhűtési rendszerek (DHC) vagy a kombinált hő- és villamoserőművek (CHP) számára, amelyek lehetővé teszik az energiaigény jelentős vagy esetleg teljes részének kielégítését különböző, rendkívül hatékony szárazföldi megújuló energiaforrások kombinálásával. A projekteknek legalább két vagy több megújuló energiaforrást és/vagy két vagy több megújuló energiaforrás-technológiát kell ötvözniük. Megfelelően figyelembe kell venni a DHC szezonális terhelését vagy a CHP-rendszer napi / szezonális terhelését (például ipari folyamathoz kapcsolva), valamint a megújuló energiaforrások napi / szezonális elérhetőségét. A projekteknek értékelniük kell a javasolt megoldások fenntarthatóságát környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból.

  1. altéma (Innovációs akció): Innovatív technológiák bemutatása a tengeri megújuló energia jövőbeli nagyszabású kiépítésének lehetővé tétele érdekében

A projekteknek a tengeren kell bemutatniuk a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kritikus innovációkat, figyelembe véve a tengeri megújuló energiarendszer minden területén szükséges hatékonyságot, megbízhatóságot, méretezhetőséget, fenntarthatóságot és körkörösséget

 

Elvárt hatások:

  1. altéma: A szárazföldi megújuló energiával kapcsolatos technológiák fejlesztése és integrálása az energiarendszerbe

A projektek egyértelmű előnyökkel járnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a légszennyező anyagok kibocsátásának és a fosszilis üzemanyagok használatának csökkentése szempontjából. Bemutatják azt is, hogy a megfizethető, megbízható, biztonságos és rugalmas szárazföldi, helyi megújuló energiákon alapuló DHC- és / vagy CHP-rendszerek úgy alakíthatók ki, hogy adaptívak és méretezhetők legyenek az energiaigénynek megfelelően.

 

  1. altéma: Innovatív technológiák bemutatása a tengeri megújuló energia jövőbeni nagyszabású kiépítésének lehetővé tétele érdekében

A projektnek világosan be kell mutatnia a partmenti megújuló energia nagyszabású alkalmazásának jövőbeni bevezetésére gyakorolt összes lehetséges hatást, a piaci perspektívát figyelembe véve a meglévő vagy alternatív (decentralizált) rendszereket, valamint az összes többi környezeti (például az üvegházhatást okozó gázok csökkentését), ökológiai, társadalmi és gazdasági hatások az értéklánc mentén.

Felhívás azonosítója: LC-GD-2-1-2020

Beadási határidő: 2020. január 26. 17:00 (brüsszeli idő szerint)

 

További információ:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020