Képzőhelyfejlesztés állami támogatással

Használja ki a lehetőséget! 

Tanulószerződéssel képző gyakorlati helyek támogatottan korszerűsíthetik eszközállományukat.

Minden gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozás 2021. január 12-én beruházási csökkentő tételt érvényesíthet a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény alapján a 2020. évben aktivált eszközbeszerzésre, beruházásra, ami szorosan a gyakorlati oktatáshoz kötődik.

A csökkentő tétel mértéke függ a vállalkozás statisztikai éves állományi létszámától, valamint az éves átlag tanulói létszámtól.

A beruházási csökkentő tétel a havi bevallásokban nem, csak az éves bevallásban érvényesíthető! Maximálisan 15 millió forint igényelhető.

A kiegészítő csökkentő tétel összegének meghatározásához először a tanulók éves létszámának átlagát kell megállapítani, majd megszorozni

  • az alapnormatíva (480 000/fő/év) 38 %-ával: ha a kötelezett 1-10 főt foglalkoztat vagy kizárólag önfoglalkoztatásra irányuló egyéni vállalkozást folytat,
  • az alapnormatíva 18 %-ával: ha a kötelezett 11-50 főt foglalkoztat,
  • az alapnormatíva 9 %-ával: ha 50 főnél többet foglalkoztat.

A foglalkoztatottak létszámát a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – a statisztikai állományi létszám megállapításának szabályait tartalmazó – útmutató I./5. pontja alapján kell meghatározni.

A tanulói éves átlaglétszám számítása

A tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni a következőképpen:

  • ha a tanuló tanulószerződése a hónap teljes időtartamában fennáll, akkor a figyelembe vehető a tanuló havi 1 főként,
  • ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben került sor, akkor a tanuló abban a hónapban vehető figyelembe a létszámban először, amelyben a tanuló legalább egy gyakorlati képzési napot teljesített,
  • ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónap vonatkozásában az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni a figyelembe vehető havi tanulólétszámot.

Számítás menete az alábbi példa alapján:

1. tanuló: egész évben rendelkezik tanulószerződéssel (01.01–12.31.)

Egész évben tanulószerződés tanuló: 12/12 = 1 fő,

2. tanuló: TSZ hatályba lépésének időpontja 09.10.

Szeptember10-én kötött tanulószerződéses tanuló: 4/12 = 0,33 fő

(a hónap közben kezdődött gyakorlat = teljes hónap)

3. tanuló: TSZ megszűnése 06.26. (szakmai vizsga utolsó napja)

Június 26-án tanulmányait befejező tanuló: [5+26/30]/12=0,48 fő

(hónap közben befejeződött gyakorlat esetében napi arányosítást kell alkalmazni)

Tanulószerződéses tanulók éves átlaglétszáma:

Tanulói éves átlaglétszám: 1+0,33+0,48=1,81 fő

Mire fordítható a normatíva?

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett képzőhely a beruházásának aktiválása évében akkor tudja ezt a kiegészítő csökkentő tételt figyelembe venni, ha maga a beruházás kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál. Sem a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény rendelkezéseiben, sem pedig a 280/2011. számú kormányrendeletben nincs meghatározás arra vonatkozóan, hogy egy beruházás mikor minősül kizárólag gyakorlati képzési célúnak. A hivatkozott jogszabályokban tehát nem szerepel olyan korlátozó rendelkezés, mely szerint a beruházás kizárólag ingatlan beruházás lehet, és nincs tiltó rendelkezés arra vonatkozóan sem, hogy kisebb értékű eszközök (pl. informatikai eszközök) beszerzésére irányuló beruházás esetében nem lehetne érvényesíteni beruházási kiegészítő csökkentő tételt.

Annak megállapítására, hogy az adott beruházás kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e, útmutatást adhat az adott szakképesítés ágazati jogszabálya által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények eszközjegyzéke azzal, hogy egyszer használatos tárgyi eszköz és anyag nem számolható el.

A beszerzést elkülönítetten kell nyilvántartani, valamint dokumentálni, hogy a beruházás kizárólag gyakorlati képzés céljából történt.

A beruházási kiegészítő csökkentő tételt már megvalósult beruházásra tekintettel lehet érvényesíteni, mégpedig a beruházás aktiválásának az évében.

A beruházási csökkentő tételt igénybe vevő gyakorlati képzést végző vállalkozások, amennyiben kizárólag a gyakorlati képzés folytatásához szükséges beruházást hajtanak végre, nem igényelhetnek vissza áfát, azaz a beruházás bekerülési értékét bruttó módon kell figyelembe venniük.

Kérdés esetén keresse a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humánerőforrás-fejlesztési osztályának duális képzési tanácsadóit.