Gazdaságvédelmi intézkedések 2.0 – Bértámogatás, példákkal

A november 10-én megjelent 485/2020. számú Kormány rendelet újabb gazdaságvédelmi intézkedések bevezetését hozta. Cikkünkben a kihirdetett bértámogatást járjuk körbe kiegészítve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) oldalán megjelent kérelemmel, nyilatkozattal.

A kihirdetett bértámogatás részletei a következők:

Munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

a) a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti

A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 százalékát, azaz a 241.500,- Ft-ot, így a maximális havi támogatás 120.750,- Ft.

Kik jogosultak a kedvezményekre?

A következő tevékenységeket tényleges főtevékenységként folytató kifizetők jogosultak:

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
  2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
  3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
  4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
  5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
  6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
  7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
  8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
  9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
  10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
  11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
  12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
  13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
  14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
  15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
  16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
  17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
  18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

(17. pont foglalt tevékenységet végző esetében csak akkor jogosult, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló
37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.)

 

Mit tekintünk a tényleges főtevékenységnek ezen Kormány rendeletnél?

Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

Hol kell igényelni?

A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 • kormányhivataloknak a rendelet szerint nyolc munkanapos határidővel kell határozatban dönteni.
 • november hónapra jár a bértámogatás
 • támogatás utólag kerül folyósításra
 • támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni
 • a kérelem december 11-ig nyújtható be
 • ügyintézés történhet elektronikusan vagy papíralapon

 

A bértámogatás igénybevételéhez szükséges kérelem, nyilatkozat elérhető:

https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program

Figyelem! 2020.11.13-án megváltoztak a nyomtatványok!

A tavaszi bértámogatáshoz hasonlóan egy egyoldalas kérelem és a munkavállaló által kitöltendő négy oldalas nyilatkozat a személyes adatokról szükséges az igényléshez.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:

 • Bérjegyzék vagy bérlista vagy bérszámfejtő lap
 • A bér kifizetést igazoló benyújtandó bizonylatok
 • A munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív)

 

Néhány példa:

Támogatás mértéke havi bruttó 161.000 Ft bér (2020. évi minimálbér) esetén Normál állapot Támogatással
Bruttó bér (munkaszerződés szerint)             161 000 Ft             161 000 Ft
Nettó bér (munkáltató által fizetendő)             107 065 Ft             107 065 Ft
Nettó bér (munkavállaló számláján)             107 065 Ft             107 065 Ft
Bruttó bér után fizetendő SZOCHO, szakképzési hozzájárulás               27 370 Ft                       –   Ft
50%-os bruttó bér támogatás –             80 500 Ft
Vállalkozás teljes személyi jellegű költsége:             188 370 Ft               80 500 Ft
Különbözet a normál állapothoz képest:             107 870 Ft
Támogatás mértéke – havi bruttó 210.600 Ft bér (2020. évi garantált bérminimum) esetén Normál állapot Támogatással
Bruttó bér (munkaszerződés szerint)             210 600 Ft             210 600 Ft
Nettó bér (munkáltató által fizetendő)             140 049 Ft             140 049 Ft
Nettó bér (munkavállaló számláján)             140 049 Ft             140 049 Ft
Bruttó bér után fizetendő SZOCHO, szakképzési hozzájárulás               35 802 Ft                       –   Ft
50%-os bruttó bér támogatás –           105 300 Ft
Vállalkozás teljes személyi jellegű költsége:             246 402 Ft             105 300 Ft
Különbözet a normál állapothoz képest:             141 102 Ft
Támogatás elérése – havi bruttó 322.000 Ft bér (2020. évi minimálbér kétszerese) esetén Normál állapot Támogatással
Bruttó bér (munkaszerződés szerint)             322 000 Ft             322 000 Ft
Nettó bér (munkáltató által fizetendő)             214 130 Ft             214 130 Ft
Nettó bér (munkavállaló számláján)             214 130 Ft             214 130 Ft
Bruttó bér után fizetendő SZOCHO, szakképzési hozzájárulás               54 740 Ft                       –   Ft
50%-os bruttó bér támogatás –           120 750 Ft
Vállalkozás teljes személyi jellegű költsége:             376 740 Ft             201 250 Ft
Különbözet a normál állapothoz képest:             175 490 Ft
Támogatás mértéke – havi bruttó 400.000 Ft bér esetén Normál állapot Támogatással 
Bruttó bér (munkaszerződés szerint)             400 000 Ft             400 000 Ft
Nettó bér (munkáltató által fizetendő)             266 000 Ft             266 000 Ft
Nettó bér (munkavállaló számláján)             266 000 Ft             266 000 Ft
Bruttó bér után fizetendő SZOCHO, szakképzési hozzájárulás               68 000 Ft                       –   Ft
50%-os bruttó bér támogatás –           120 750 Ft
Vállalkozás teljes személyi jellegű költsége:             468 000 Ft             279 250 Ft
Különbözet a normál állapothoz képest:             188 750 Ft