Társadalmi egyeztetésen a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) első pályázati felhívásai

A 2021-27-es pályázati időszak kiemelt gazdaságfejlesztési operatív programjának jelenleg társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívásai 8 Mrd  összértékben kerülnek majd kiírásra.

HOP-6.1.1-21 Munkahelyi bölcsődei szolgáltatások fejlesztése

https://www.palyazat.gov.hu/node/73346

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 milliárd Ft

Pályázatonként 100 000 000 – 200 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatás

Támogatást igénylők köre:

 • gazdasági társaságok
 • nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek,
 • önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások
 • központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • egyházi jogi személyek
 • civil szervezetek
 • közalapítványok

 Támogatott tevékenységek:

 • Munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése – szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása.
 • Szükséges eszközök beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Kiegészítő tevékenységek (részletes leírás a Felhívás 3.1.2.2. pontjában)

Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: minimum 48 hónap, maximum 72 hónap

Támogatási kérelmek benyújtása: 2021.03.01. – 2021.05.31.

 

VEKOP-1.2.8-20 Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása.

(GINOP-1.2.13-20 kódszámú felhívás tükörprogramja)

https://www.palyazat.gov.hu/node/73352#

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.

Pályázatonként 20 millió Ft – 400 millió Ft közötti visszatérítendő támogatás

Kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatban.

Támogatást igénylők köre azon KKV-k, melyek:

 • az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy az előminősítésen átestek; minősítés megszerzésére 2021. február 1-ig jelentkezhetnek a vállalkozások
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt
 • támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt;
 • cégkivonatuk alapján rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzett, a Felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek

Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: max. 18 hónap

Támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 11. 12:00-ig.

 

VEKOP-1.2.7-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

(GINOP-1.2.14-20 kódszámú felhívás tükörprogramja)

https://www.palyazat.gov.hu/node/73361#

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 milliárd Ft.

Pályázatonként 5 millió Ft – 100 millió Ft közötti visszatérítendő támogatás

Támogatott tevékenység: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében szereplő VTSZ lista szerint.

Támogatást igénylők köre azon KKV-k, melyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti év NAV-nak kötelezően megküldendő bevallása alapján minimum 1 fő volt;
 • Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
 • az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: max. 18 hónap

Támogatási kérelmek benyújtása: 2021. február 1. 9:00-tól 2021. március 31. 12:00-ig

 

 

VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

https://www.palyazat.gov.hu/node/73365#

Támogatás keretösszege: 200 milliárd Ft

Támogatás pályázatonként: 10 m Ft – 629,3 m Ft

Támogatottság mértéke: visszatérítendő támogatás, adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás, önerő 30%

Időtartam: 24 hónap

Támogatást igénylők köre azon KKV-k, melyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Projekt-előkészítés
 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft

 

VINOP-2.1.2-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

https://www.palyazat.gov.hu/node/73363#

Támogatás keretösszege: 136,67 milliárd Ft

Támogatás pályázatonként: 50 m Ft – 1000 m Ft

Támogatottság mértéke: vissza nem térítendő támogatás

Időtartam: 36 hónap

Támogatást igénylők köre azon KKV-k, nagyvállalatok, melyek:

 • rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.

Támogatható tevékenységek:

 • Alapkutatás
 • Ipari kutatás
 • Kísérleti fejlesztés
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Kötelező nyilvánosság
 • Piacra vitel
 • Általános (rezsi) költségek
 • Ingatlan beruházás

előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 • szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.
 • szakasz: 2021. július 1. – 2021. július 30.
 • szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 1-től 2022. március 2-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • szakasz: 2021. március 1. – 2021. április 30.
 • szakasz 2021. szeptember 1. – 2021. október 29.
 • szakasz 2022. január 17. – 2022. március 2.

Az adott benyújtási szakaszra kizárólag az abban a szakaszban előminősített kérelmek nyújthatók be.

 

 

További információ a központi pályázati oldalon: https://www.palyazat.gov.hu/