Tájékoztatás a gépjárműadó első részletének megfizetésével kapcsolatban

A gépjárműadó első részletét főszabály szerint 2021. április 15-éig kellett megfizetni. Ha eddig az időpontig a határozat nem végleges, akkor az adó első részletének megfizetési határideje – fellebbezés nélkül – az átvételt követő 30. nap.

I. Mi lehet az oka annak, ha valaki még nem kapott határozatot?

1. A gyakorlatban előfordulnak olyan esetek, amikor a határozat kézbesítése szabályszerűen megtörtént, erről az ügyfél mégsem szerzett tudomást. Ezek a következők:

a) A határozatot a jogszabályoknak megfelelően nem az ügyfélnek, hanem a meghatalmazottjának kellett kézbesíteni.

Fontos meggyőződni arról, hogy van-e az ügyfélnek valamennyi adóügyben eljáró meghatalmazottja, mert ebben az esetben ő kapta meg a gépjárműadóról szóló határozatot.

b) A határozatot a magánszemély bejelentett tartózkodási helyére vagy levelezési címére küldte a NAV.

Aki a NAV-hoz levelezési címet vagy a járási hivatalnál tartózkodási helyet jelentett be, és nincs meghatalmazottja, a bejelentett címre kapta a határozatot.

c) A határozat a kézbesítési szabályok szerint átvettnek minősül.

A leggyakoribb eset, hogy az irat átvettnek minősül, mert például a Magyar Posta azzal küldte vissza a NAV-hoz a küldeményt, hogy azt a címzett a kézbesítési értesítés után nem kereste. Ebben az esetben a jogszabályok szerint az irat átvettnek minősül, és a határozat a fellebbezési határidő leteltét követően véglegessé válik.

A felsorolt esetekben a kézbesítés szabályszerű, azaz az első részlet esedékessége 2021. április 15-e.

2. Lehetséges az is, hogy a határozat kézbesítése még folyamatban van.

Ha a kézbesítés még folyamatban van, akkor a fizetési határidő a határozat átvételéhez igazodik majd, azaz az adó megfizetésének határideje – fellebbezés nélkül – az átvételt követő 30. nap.

II. Hol lehet érdeklődni a határozatok kézbesítésével kapcsolatban?

Javasoljuk, hogy aki nem szerzett tudomást a határozatról, érdeklődjön az adóügyeiben illetékes, vagyis jellemzően a lakcím, székhelycím szerinti adó- és vámigazgatóságon a határozat kézbesítéséről.

A járványhelyzet miatt javasoljuk, hogy használja az úgynevezett e-Papír szolgáltatást, vagy telefonon kérjen tájékoztatást a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül

    • belföldről a 80/20-21-22-es,
    • külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.

Az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.

A rendszer használatához ügyfélazonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfélazonosító száma, akkor azt a TEL jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY-tárhelyen keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE-adatlapot is az érvényes meghatalmazás miatt!

Az ügyfélszolgálatokon személyes ügyintézéssel is el lehet járni, ehhez előzetes időpontfoglalás szükséges. Kivétel ez alól az egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos ügyintézés, a csekk-kiadás és a beadványátvétel, ezekhez továbbra sem kell időpontot foglalni. Időpont a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu/) foglalható a bal oldali menüsorból elérhető „Ügyfélszolgálati időpont foglalása” menüpontból.

Forrás: nav.gov.hu