Kormányrendelet a harmadik lépcsőről – részletesen

A 194/2021. (IV. 26.) kormányrendelet, mely a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatáról rendelkezik, három kormányrendelet rendelkezéseit módosítja. Mindhárom kormányrendelet módosítása azt követő napon lép hatályban, amikor megtörténik a 4.000.000. COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisának beadása.

A módosítások a következők:

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) kormányrendelet módosítása szerint a kijárási tilalom időszaka éjfél (a korábbi 11 óra helyett) és reggel 5 óra közötti időszak. Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka este 11 (a korábbi 9.30 helyett) és reggel 5 óra közötti időszak; az üzletben tartózkodni, és ott vásásrolni a védelmi intézkedések betartása esetén reggel 5 és este 11 óra között lehet majd.

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet tartalmazza a védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályait.

Koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolvány bemutatásával igazolja. A védettségi igazolvány közokirat.

Ha a rendelet valamely jog gyakorlását 18 éven aluli (továbbiakban: kiskorú) személy részére is lehetővé teszi, és a kiskorú élni is kíván e jogával, a hatodik életévét betöltött kiskorú életkorát a diákigazolványával, személyazonosító igazolványával, útlevelével vagy vezetői engedélyével igazolhatja. Mellőzhető az életkor igazolása, ha nyilvánvaló, hogy a gyermek kiskorú.

A védettség igazolása során az érintett személy a védettségi igazolvány, valamint külön felhívás esetén a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány bemutatására is köteles. Az a személy, aki a védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrzi, az érintett igazolványaiban szereplő adatok megismerésére jogosult, de azokat semmilyen módon nem rögzítheti.

 

Rendezvényekre vonatkozó változások

Sportrendezvényen a védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő kiskorú személy részt vehet, ha a rendezvény tervezett vége legkésőbb 11 óra.

A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő kiskorú személy vehet részt.

A sportrendezvény, kulturális esemény szervezője, valamint a sportrendezvény, kulturális esemény helyszínének üzemeltetője, vezetője vagy alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja.

A kulturális esemény helyszínén reggel 5 és este 11 óra között tarthat nyitva.

A sportrendezvényen, kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a sportrendezvény, kulturális esemény szervezője, ennek hiányában vezetője határozza meg azzal, hogy

 • ha a koronavírus elleni védettséget a sportrendezvényen, kulturális eseményen foglalkoztatott személy nem igazolja, köteles a sportrendezvény, kulturális esemény befejezéséig maszkot viselni, valamint
 • a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

A fenti rendelkezés nem vonatkozik sportrendezvény esetében a versenyzőkre és az őket felkészítő sportszakemberekre, a kulturális esemény esetében a fellépőkre.

A sportrendezvényen, kulturális eseményen nézőként tartózkodó védett személy és a felügyelete alatt lévő kiskorú személy nem köteles maszkot viselni.

A sportrendezvények esetében kormányrendelet a fenti rendelkezésektől eltérő szabályokat állapíthat meg.

A zenés, táncos rendezvény nem minősül kulturális eseménynek, így zenés, táncos rendezvényt továbbra is tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén tartózkodni.

 

A vendéglátó üzletekre vonatkozó változások

A vendéglátó üzletek reggel 5 és este 11 óra között tarthatnak nyitva (korábbi rendelkezés alapján este 9.30-ig lehettek nyitva).

A vendéglátó üzletben tartózkodó vendégek főszabályként továbbra is kötelesek maszkot viselni. Nem köteles maszkot viselni a vendéglátó üzleten belül az asztalnál a védett személy és a felügyelete alatt lévő kiskorú személy. Számukra megengedett az üzletben való tartózkodás, és a megrendelt étel és ital helyben történő elfogyasztása. Amennyiben az étel és ital elfogyasztása nem asztalnál történik, a fogyasztás időtartama alatt nem kötelező a maszk viselése.

A vendéglátó üzlet teraszán vagy kerthelyiségében ugyancsak nem kötelező a maszkviselés.

A vendéglátó üzletben foglalkoztatottak számára a maszkhasználat szabályait a vendéglátó üzlet vezetője határozza meg, azzal, hogy

 • ha a koronavírus elleni védettséget a vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy nem igazolja, köteles a vendéglátó üzlet területén maszkot viselni, valamint
 • a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

Védettséggel nem rendelkező személy a vendéglátó üzleten belül a fogyasztás kifizetése céljából akkor tartózkodhat, ha a fizetésre a kerthelyiségben vagy a teraszon nincs lehetőség; a vendéglátó üzletben belül sem ételt, sem italt nem fogyaszthat.

A vendéglátó üzlet üzemeltetője, vezetője vagy alkalmazottja a koronavírus elleni védettség igazolását megtagadó személyt, illetve a felügyelete alatt lévő kiskorú személyt a távozásra felszólítja, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrséget értesíti.

A vendéglátó üzletben tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani; családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

Javasoljuk, hogy a védettség – és szükség esetén sz életkor – igazolását már a vendéglátó üzletbe történő belépés során kérjék bemutatni, és/vagy a vendáglátó üzletben asztalhoz ülő vendégeket kérjék fel arra, hogy a védettségi igazolványukat helyezzék az asztalra annak ellenőrzéséig. Erről a vendégeket már a bejáratnál tájékoztassák figyelemfelhívó tábla segítségével.

 

Üzletekre vonatkozó változások

Az üzletek reggel 5 és este 11 óra között tarthatnak majd nyitva (korábbi rendelkezés alapján este 9.30-ig lehettek nyitva).

 

A szálláshelyekre vonatkozó változások

Megengedett a szálláshelyen a védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő kiskorú személy tartózkodása; a szálláshely üzemeltetője, vezetője vagy alkalmazottja megtagadja a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a védettségét vagy az életkorát nem igazolja.

A szálláshelyen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a szálláshely vezetője határozza meg, azzal, hogy

 • ha a koronavírus elleni védettséget a szálláshelyen foglalkoztatott személy nem igazolja, köteles a szálláshely vendégek által látogatható területein és helyszínein maszkot viselni, valamint
 • a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.

A szálláshelyen tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani; családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

 

A szabadidős létesítményekre vonatkozó változások

A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő kiskorú személy látogathatja a szálláshelyen található alábbi szabadidős létesítmények helyszínét:

 1. az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott események, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),
 2. a mozi,
 3. az edző- és fitnesztermek,
 4. az uszodák,
 5. a közfürdők,
 6. a jégpályák,
 7. az állatkertek, a vadasparkok,
 8. a kalandparknak, a vidámparknak,
 9. a játszóházak és
 10. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
 • muzeális intézmények,
 • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények,
 • kép- és hangarchívumok,
 • közművelődési intézmények,
 • közösségi színterek és
 • integrált kulturális intézmények.

Szálláshelyen kívül a fenti felsorolásban szereplő szabadidős létesítmények helyszínét a védett személy, valamint az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével a védett személy felügyelete alatt lévő kiskorú személy látogathatja. A szabadidős létesítmények üzemeltetője, vezetője vagy alkalmazottja annak a beléptetését megtagadja, a látogatás megkezdését megakadályozza, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények kiskorú személy részére abban az esetben látogathatók, ha a kiskorú a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolónak minősül, és edzésen vagy sportrendezvényen vesz részt.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények helyszínére történő beléptetést megelőzően a versenyszerűen sportoló kiskorúszemély életkorát és versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja. az igazolás elmaradása esetén a jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények üzemeltetője, vezetője vagy alkalmazottja megtagadja a beléptetést.

A szabadidős létesítmények helyszínen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a helyszín vezetője határozza meg, azzal, hogy

 • ha a koronavírus elleni védettséget nem igazolja a helyszínen foglalkoztatott személy, köteles a látogatók által látogatható területen maszkot viselni, valamint
 • a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

A szabadidős létesítmények helyszínén tartózkodó védett személy, valamint a felügyelete alatta álló kiskorú személy nem köteles maszkot viselni. ugyanez igaz az edző- és fitneszteremben, az uszodában és a jégpályán tart tartózkodó védett személyre, versenyszerűen sportoló kiskorú személyre, és az őket felkészítő sportszakemberre is; vagyis ők sem kötelesek maszkot viselni

A szabadidős létesítmények – hasonlóan a vendéglátó és egyéb üzletekhez – reggel 5 óra és este 11 óra között tarthatnak nyitva. A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények főszabályként szintén a fenti időpontban lehetnek nyitva azzal, hogy este 11 óra és reggel 5 óra között az ott foglalkoztatottakon kívül a versenyszerűen sportoló kiskorú személy, védett személy, illetve ez őket felkészítő sportszakember tartózkodhat edzés vagy sportrendezvényen történő részvétel céljából.

 

A játékkaszinókat, kártyatermeket érintő változások

A változásokat a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) kormányrendelet tartalmazza. Eszerint a játékkaszinók, kártyatermek szintén reggel 5 és este 11 óra között fogadhatnak vendéget.

A játékkaszinóban, kártyateremben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag védett személy tartózkodhat. A játékkaszinó, kártyaterem üzemeltetője, vezetője vagy alkalmazottja annak a személynek a beléptetését megtagadja, a játékkaszinó, kártyaterem használatát megakadályozza, aki a koronavírus elleni védettségét nem igazolja.

A játékkaszinóban, kártyateremben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a játékkaszinó, kártyaterem vezetője határozza meg, azzal, hogy

 • ha a koronavírus elleni védettséget a játékkaszinóban, kártyateremben foglalkoztatott személy nem igazolja, köteles a játékkaszinó, kártyaterem látogatók által látogatható területein maszkot viselni, valamint
 • a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

A játékkaszinóban, kártyateremben látogatóként tartózkodó védett személy nem köteles maszkot viselni.

A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó védett személy a szálláshelyen található játékkaszinót, kártyatermet látogathatja, míg a védettségét nem igazoló, a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég ezt nem teheti meg.

 

Jelen cikk csak a 194/2021. (IV. 26.) kormányrendeletben szereplő módosításokat tartalmazza, nem az egyes tevékenységekre vonatkozó összes rendelkezést.