Hamarosan indul a minőségrendszerekhez kapcsolódó szervezetek promóciós tevékenységének támogatása

Megjelent a “VP3-3.2.1-21 – Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című pályázati felhívás tervezete. Támogatási kérelmet a minőségrendszernek megfelelő terméket előállítók csoportjai és a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó, minőségrendszert működtető szervezetek adhatnak be.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,71 milliárd Ft. A pályázat keretében támogathatóak az ismertség és elismertség növelésére alkalmas tevékenységek. Tevékenység alatt értendő a rendezvényen való részvétel és a saját szervezésű rendezvény megvalósítása is. A saját szervezésű rendezvény esetében az elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 3 millió Ft/nap összeget.

A felhívásra támogatási kérelmet a minőségrendszernek megfelelő terméket előállítók csoportjai és a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó, minőségrendszert működtető szervezetek nyújthatnak be. A támogatási összeg 2 millió Ft-tól egészen 3 milliárd Ft-ig terjedhet.

Támogatási kérelmet az alábbi két célterületre lehet benyújtani:

 • A célterületre: a borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölései (OEM) és földrajzi jelzései (OFJ), mint EU-s minőségrendszerekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenység megvalósítása esetén.
 • B célterületre: egyéb, nem borászati termékek minőségrendszereire vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenység esetén.

Pályázók köre:

 • A célterület esetén:
   • elismert szakmaközi szervezet;
 • B célterület esetén:
   • jogi személyek, termelői csoportok, termelői szervezetek, termelői integrációs szervezetek vagy elismert szakmaközi szervezetek;
   • a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó és minőségrendszert működtető szervezetek, jogi személyek.

A felhívásban támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtására kizárólag a „B” célterület esetén van lehetőség.

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege „A” célterület esetén min. 2 millió Ft max. 3 milliárd Ft. „B” célterület esetén min. 2 millió Ft max. 2 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70 %-a.

Támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2021. július hónap 9. napjától 2023. december 31-ig folyamatosan lesz lehetőség.

A kiírás tervezette elérhető: VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége