Baranya kitörési lehetősége

2018-ban családi vállalkozások javaslata és kérése alapján kezdtük meg a Baranyai Iparfejlesztési Program kialakítását és koordinációját. Az elfogadott és széles körben bemutatott (helyi entitások, kormányzat) stratégia és a kapcsolódó operatív akciók bázisai a megyei fejlesztésnek.

Baranya megye súlyos problémáit már sokszor elemezték, elemeztük. Az egyik lehetséges megoldás a Baranyai Iparfejlesztési Program és a kapcsolódó vállalati fejlesztések. A nem megfelelően növekvő megyei gazdasági teljesítmény dinamizálható, amennyiben a családi vállalkozások fejlesztési programjait összehangoljuk, egységesen kezeljük, a meglévő és fejlesztés alatt levő egyetemi – városi és megyei fejlesztési csomagokkal.

 

  • A hozzáadott értéket mutató és az értéklánc jelentős elemeiben egyedi menedzsmentet vállaló KKV projektek a hatékonyság növelése mellett szinte minden gazdasági és társadalmi mutatóban multiplikátor hatást jelentenek.
  • A megye bekerül a nemzetközi technológiai és iparfejlesztési versenybe és kooperációs környezetbe.
  • Kialakul egyetemi szakemberek és a vállalkozások együttműködési rendszere, megtanulják egymást.
  • Kialakul a megye műszaki arculata, amely csökkenti a fiatalok elvándorlását, megindítja a munkaerő visszavándorlását.
  • Nemzetközi piacra érett új termékek és technológiai eljárások generálják az újabb fejlesztéseket, növelik a hozzáadott érték volument és aktivitásra késztetik a többi megyei gazdasági szereplőt
  • Szükséges felvezető projekt a régiós, innovációs ökoszisztéma kialakításához, a tudásgazdaság megteremtetéséhez.

A megye gazdaságában beazonosítható közel 40 olyan versenyképes, ipari, magyar tulajdonú, helyi méretekben középvállalkozás, amely helyi szinten komoly potenciállal, fejlesztési, beruházási és KFI tervekkel rendelkezik.

Javaslatunk szerint kiindulásként e cégeket kell a baranyai gazdaságfejlesztési program fókuszába állítani. Fejlesztési terveik megvalósulása jelentősen emelné a megye gazdasági teljesítményét, inspirálóan hatna a megye jellemzően KKV cégei számára, számos fejlesztésnek jelentős multiplikátor hatása lenne még a megye alulfejlett déli és nyugati peremvidékére is, megvalósulása esetén további tőkét vonzana a térségbe.

  1. Szükségük van olyan tudásbázisra, amely biztosítja a versenyképességüket.

Az egyetem vezetése részben elkötelezett ezen együttműködés kialakításában, elmélyítésében, a szükséges kompetenciák megszerzésében, kifejlesztésében.

A kamara megadja azt a szervező erőt, amely e cégeket segíti az egyetemi tudásbázishoz fűződő kapcsolatok megteremtésében, és utána képes új és új fejlődő vállalkozásokat beazonosítani és a tudásbázishoz kapcsolni, a reálgazdasági igényeket közvetíteni, új együttműködési formákat kidolgozni.

  1. Szükségük van új típusú, menedzselő önkormányzati háttérre.

A megye és több város vezetésében már napi gyakorlat a gazdaságorientált üzemmód.

  1. Szükségük van megfelelő HR utánpótlásra.

A rossz demográfiai helyzeten és folyamatokon belül feladat a reálgazdaság munkaerő gondjainak oldása. Ezen belül a betanított munkaerő a megye perifériáiról biztosítható, amelyhez szükség van a megyei tömegközlekedés fejlesztésére.

Szükség van az oktatási rendszeren belül a szakképzés és a műszaki tudományok térnyerésére, a képzési bázis jelentős fejlesztésére.

Elengedhetetlen az elvándorlás megállítása, a visszatelepülés elérése.

  1. Szükségük van fejlesztési forrásokra.

Mint a KKV-k túlnyomó többsége, a baranyai vállalkozások is alultőkésítettek. Tervezett KFI és beruházási aktivitásaik is jórészt ezért maradtak terv szinten. Javaslatunk szerint elkülönített baranyai (agglomerációs) fejlesztési pályázati alapra lenne szükség a beazonosított ipari KKV körre, amely révén a tervezett fejlesztések, beruházások mielőbb megvalósulhatnak, dinamizálva a megye gazdaságát. A fenti iparágak mentén számos fejlesztési program elindulhat, központi támogatás segítségével.