„A felmérésnek köszönhetően a tervezési szakaszainkban külön szempont lesz az innováció”

Nem mind innováció, ami annak látszik, viszont sok innovációról nem is gondolná a létrehozója, a működtetője, hogy az, pedig ha tisztában lenne vele, másképp tudna tervezni vagy a vállalkozását üzemeltetni. Hasonló felismeréseket hozott a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára komplex fejlesztő, tanácsadó szolgáltatást nyújtó Gold Consulting Szociális Szövetkezet vezetőinek az az innováció-menedzsment tanácsadás, amelyen a közelmúltban vettek részt. Mint Felder Frigyes, a szövetkezet egyik vezetője mondja, azért végezték el náluk ezt a felmérést a kamara szakemberei, mert részt vettek a Magyar Divat & Design Ügynökség mentorprogramjában, amelynek záróeleme volt a tanácsadás.

– Mivel szembesültek a felmérés során?

– Meglepő volt számunkra, hogy az általunk véghez vitt fejlesztések, amelyekről nem is gondoltuk, innovációnak minősülnek. A felmérést végző szakemberek sok olyan területre rávilágítottak, amit mi nem innovációként értékeltünk. Érdekes volt ezzel szembesülni, hiszen a beszélgetések során egy a korábbitól egészen eltérő szemléletmódot kaphattunk. Például az is innovációként értékelhető, ahogy a munkatársainkat fejlesztjük vagy ahogy a saját termékeinket értékesítjük. Számunkra eddig nem volt teljesen világos, hogy a működésünk szinte minden területén, legyen az a humán erőforrás, az értékesítés, a pénzügy, a működés, az online térben való jelenlétünk vagy a kommunikációnk, mindenhol szóba kerülhet ez a fogalom, és tisztában kell lennünk azzal, hogy mi most egy innovációt csinálunk.

– Mi a jelentősége ennek a felismerésnek a mindennapi működésükben?

– Például a jövőben még inkább tudjuk strukturálni a költségeket. Azaz innovációs költségként könyveljük el ezeket a tevékenységeinket, ezáltal képesek leszünk előremutatóan gondolkodni a további fejlődésünket tekintve.

– Hogyan szövi át a mindennapi működésüket az innovációs szemlélet?

– Eddig az innovációs tevékenységünk mintegy 10%-a volt tudatos, viszont most már tudjuk detektálni azokat a cselekvéseket, amelyeket innovációként értékelhetünk. Ezután, azt gondolom, már 70-80%-os tudatosság lesz jelen a vállalkozásunkban e tekintetben, ehhez rengeteget segített a felmérés, valamint a hozzá kapcsolódó beszélgetéssorozat. A jövőbeni tevékenységünk strukturálása az innovációra is ki fog terjedni, a tervezési szakaszainkban ez is egy külön szempont lesz.

– Az önök vállalkozása vállalatfejlesztési tanácsadással segíti a vállalkozásokat. A felmérés által szerzett tapasztalást miként építik be a saját munkájukba?

– Akik pályázati megkereséssel fordulnak hozzánk, azoknak mostantól kicsit ki tudjuk tágítani a szemléletét, hogy a pályázatukat, a beruházásukat az innováció felé is irányítsák, mert sok kiaknázatlan területen kínálkozik lehetőség, amire nem is gondolnak. Nekünk is nagyon sokat segített, hogy részt vettünk ezen a fejlesztésen, azok számára pedig, akik nem is foglalkoznak ezzel, teljesen sötét folt ez a terület. Úgyhogy biztosan rengeteget tudunk segíteni a partnereinknek azáltal, hogy mi is megkaptuk ezt a támogatást. Egyébként roppant szimpatikus volt az iparkamara hozzáállása, szakembereik készségesen rendelkezésre álltak és a legjobb tudásuk szerint segítettek kapcsolatokkal, elérhetőségekkel, szakmai anyagokkal, tanácsokkal. A kollégák felkészültsége biztosította, hogy ráláttunk az innovációs tevékenységeinkre, illetve azok következményeire. Ez új perspektívát nyitott meg előttünk.

 

’A cég a Magyar Divat & Design Ügynökség – HFDA – Gyártó mentorprogramjának résztevőjeként került kapcsolatba az Enterprise Europe Network-kel. A HFDA elsődleges célja a globálisan elismert divat- és designiparon keresztül erősíteni a magyar országimázst. Legfontosabb feladatai közé tartozik az export növelése, a magyar gyártói háttér erősítése és fejlesztése, a tradícióval rendelkező kreatív és szakmai tudás fejlesztése. Az Ügynökség kiemelt célja a divat- és designiparágban tevékenykedő magyar és nemzetközi szereplők közötti hatékony szakmai párbeszéd és koordináció megvalósítása. Az Ügynökség feladata még a divat- és designipar fejlesztése, beleértve a nemzetközileg is kiemelkedő magyar szellemi termékek fejlesztését, az exportképesség erősítését, a technológiai fejlődés és a digitális gazdaság támogatását, a divat- és designiparhoz kapcsolódó korszerű háttéripar megteremtését, erősítését, a tematikailag ide kapcsolható képzések kereteinek bővítését, szakképesített, egyetemi tudástartalom hasznosítását, illetve a határon túli együttműködés megerősítését.’

 

A Gold Consulting Szociális Szövetkezet törekvéseit a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség az Enterprise Europe Network, valamint az Inno-Hun projektek keretein belül támogatta.