Horizon IP Scan – szellemi tulajdon átvilágítás

Az Európai Tanács pilot jelleggel 2,5 éves kezdeményezést indított. Ennek célja, hogy felmérje az európai K+I együttműködésben részt vevő, vagy pályázat előtt álló KKV-k már meglévő szellemi tulajdonait (IP) (azokat is, amikről esetleg még nem is tudnak), hogy hatékonyan tudják kezelni és értékesíteni azokat az együttműködésen alapuló K+I tevékenységek kapcsán.

 

Mindezt tapasztalt, helyi IP-szakértők hatalmas hálózatára építve látja el a Horizon IP Scan csapata. Egyedi, szakszerű, zsargonmentes értékelés készül a KKV-k immateriális javairól, hogy:

 • megmutassák hogyan védhetik meg meglévő szellemi tulajdonukat, ha több partnerrel folytatnak kutatási és innovációs tevékenységet;
 • segítséget nyújtsanak a partnerekkel közös stratégia kidolgozásában a projektben közösen létrehozott új szellemi tulajdon kezelésére és kiaknázására.

A szervezet korábbi tapasztalatai alapján fontos a szellemi tulajdonvédelmi szempontokat már a projektek megkezdésekor átgondolni a konzorciumi partnereknek.

 1. Elsőként szükség van stratégiai megközelítésre a kutatás-fejlesztési együttműködésbe bevont, már meglévő szellemi tulajdon meghatározása és elemzése tekintetében.
 2. Továbbá a partnereknek a lehetőségek és kockázatok ismeretében meg kell határozni azok egymás közötti megosztását.
 3. Ellenőrizni kell továbbá, hogy a partnerek fejlesztési elképzelései, jogi irányelvei megfelelnek-e az alapértelmezett Horizon IP-szabályoknak, vagy más vonatkozó alapértelmezett szabályoknak.
 4. Végül, de nem utolsó sorban pedig el kell végezni egy kezdeti elemzését a szabadalmi helyzetre és / vagy egyéb vonatkozó szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan.

A projekt megvalósítása alatt is tudatosan kell kezelni a keletkező szellemi tulajdont, többek között a meglévő és potenciális tudásteremtő és -kezelő eszközök folyamatos értékelésére is sort kell keríteni.

Kiemelt jelentőségű a lehetséges szellemi tulajdonvédelmi lehetőségek (pl. szabadalom, szerzői jog, üzleti titok, védekező kiadványok, mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája stb.) és azok előnyeinek és hátrányainak megvitatása, illetve a lehetséges kiegészítő IP módszerek beazonosítása.

Fontos észben tartani, hogy a pályázati projektek lezárása után is szükség van a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatosan stratégiai jellegű döntések meghozatalára, többek között az iparjogvédelmi és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó egyéb stratégiák megvalósítása, felülbírálata terén.

Kiemelt jelentőségű a keletkezett eredmények hasznosítása is, ennek megalapozásához pedig szükséges a lehetséges szellemi tulajdonjogi megállapodások és a kapcsolódó felelősségek meghatározása, ideértve a jogtulajdonosok relatív hozzájárulásainak meghatározását is.

Végül a lehetséges, konkrét megállapodásokat (pl. licensz) és a javadalmazási lehetőségeket kell megvitatni.

 

Milyen előnyökkel jár a KKV-k számára?
 • Növeli az IP-menedzsment tudásukat.
 • Világos képet ad a meglévő IP-ról.
 • Az együttműködésen alapuló K+F+I projekt megkezdése előtt (azaz konzorciumi megállapodások tárgyalásakor) segíti a megfelelő IP-záradékok jobb megértését, meghatározását és tárgyalását.
 • Segít meghatározni az immateriális javak védelmének lehetőségeit.
 • A közösen létrehozott és közös tulajdonban lévő tudás tudatosabb kezelése valósulhat meg.
 • Információt, támogatást kaphatnak a partnerekkel közös IP-kezelési és kiaknázási stratégia kidolgozásának alapjairól.
 • Megelőzhetik a lehetséges IP-konfliktusokat.
 • Képesek lesznek megvalósítani az eredmények hatékonyabb kiaknázására és terjesztésére vonatkozó terveiket.
 • Maximálisan kihasználhatják a vállalkozás innovációs képességeit.
Ki pályázhat?
 • A szolgáltatás nyitva áll azoknak az európai induló vállalkozásoknak és KKV-knak, amelyek hamarosan aláírják a Horizont (2020 / Európa) támogatási megállapodást, vagy a közelmúltban írták alá (legfeljebb hat hónappal az aláírást követően).
 • A szolgáltatás a Horizon Results Booster által jelzett KKV-kat is célozza (legfeljebb a projekt időtartamának feléig).
 • Ezen túlmenően azok a KKV-k is jogosultak a szolgáltatásra, amelyek az Enterprise Europe Network segítségével, K+F+I projekten belüli más szervezetekkel való tervezett együttműködés céljából kerültek be a Horizon IP Scan programba. A lehetőséggel legkésőbb a projekt megkezdése után hat hónappal jogosultak élni, de mindenkit arra biztatnak, hogy már a projekt megkezdése előtt jelentkeznek.
Hogyan lehet pályázni?

A szolgáltatást egy központi koordinációs csoport kezeli, mely a helyi szellemi tulajdon szakértői hálózatán alapul. A hálózat lefedi a Horizont programokban részt vevő összes országot, így az összes EU-tagállamot, valamint a Horizont 2020 / Horizont Európa társult országokat.

A Horizon IP Scan iránt érdeklődő KKV-k folyamatos nyílt felhívás alapján bármikor jelentkezhetnek a szolgáltatásra a Horizon IP Scan webhelyén keresztül:

http://horizon-ipscan.eu/

Az „érkezési sorrendben történő” megközelítés alapján a szolgáltatás vagy egyetlen KKV-nak, vagy akár egy KKV-csoportnak nyújtható. A központi koordinációs csoport a sikeres KKV pályázó(ka)t külön-külön párosítja a megfelelő helyi IP szakértővel (szakemberekkel).

Az alkalmazott nyelv a pályázó anyanyelve vagy az angol.

Kapcsolat

A Horizon IP Scan szolgáltatást az EURICE – European Research & Project Office GmbH (Németország) üzemelteti, amely a Horizon IP Scan központi koordinációs csoportját képviseli, és amelyet az egész EU-ra kiterjedő IP-szakértői hálózat támogat.

További információért vegye fel a kapcsolatot a csapattal e-mailben a címen.

 

Jognyilatkozat

A Horizon IP Scan egy ingyenes IP-támogató szolgáltatás, amelyet az Európai Bizottság nyújt, kifejezetten az európai induló vállalkozások és az EU által finanszírozott együttműködési kutatási projektekben részt vevő más KKV-k számára, hogy hatékonyan kezeljék és valorizálják az IP-t az együttműködő K+F+I erőfeszítések során. A Horizon IP Scan programot az Európai Bizottság Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynöksége (EASME) kezeli, az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipari, Vállalkozási és KKV-főigazgatóságának (DG Grow) politikai iránymutatásával. A Horizon IP Scan által nyújtott információk nem jogi tanácsadó jellegűek, és az azok alapján végzett tevékenységek eredményéért nem vállalunk felelősséget. Ezenkívül nem tekinthető az EASME vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjának. Sem az EASME, sem az Európai Bizottság, sem pedig az EASME vagy az Európai Bizottság nevében eljáró személyek nem felelősek ezen információk felhasználásáért.