Felnőttképzési jogviszonyban tanulókkal is köthető szakképzési munkaszerződés

Eltérő szabályokat kell figyelembe venni saját munkavállaló és nem saját munkavállaló tanuló esetében.

Az iskolarendszerű felnőttképzési jogviszonyban nem nappali rendszerben 2021. július 1. után kötött szakképzési munkaszerződések vonatkozásában az alábbi szabályokat kell figyelembe venni a szakképzési hozzájárulás elszámolásával és a képzésben résztvevők juttatásával kapcsolatban.

Amennyiben a felnőttképzési jogviszonyban álló személy saját munkáltatójánál vesz részt a szakirányú oktatásban és munkáltatója az eredeti munkaszerződését a szakképzési tartalommal módosította, a munkáltató képzőhely a főszabályként megállapított adócsökkentést 100 %-ban érvényesítheti.

Ha a felnőttképzési jogviszonyban álló személy szakirányú oktatását szakképzési munkaszerződés keretében nem a főállású munkáltatója, hanem egy harmadik személy végzi, a képzésben résztvevő személy munkabére, egyéb juttatásai és a duális képzőhely adócsökkentési lehetősége az Szkt. által főszabályként megállapított mértékek ötven százaléka lehet.

A képzésben résztvevők juttatásával és munkaügyi szabályokkal kapcsolatban is speciális szabályok érvényesek.

Bővebb információ