Elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének különös esetköre, amikor az egyéni vállalkozó halálát követően a tevékenységet az özvegy vagy örökös folytatja. A következőkben a jogutódlással kapcsolatos fontos információkat foglaljuk össze:

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, örököse folytathatja az egyéni vállalkozói tevékenységet, melyet az elhalálozás napjától számított 90 napon belül kell személyesen a NAV részére bejelenteni.

A tevékenységnek özvegyi vagy örökösi jogon történő továbbfolytatása esetén az özvegy vagy örökös új adószámmal, új nyilvántartási számmal és új KSH-számmal kezdheti meg az egyéni vállalkozói működését.

Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozó halála napján a vállalkozói jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, az özvegy vagy az örökös az egyéni vállalkozó halálát követő naptól folytathatja a tevékenységet.

 

Eljárási szabályok:

  • Az özvegynek vagy örökösnek személyesen kell megjelennie a NAV ügyfélszolgálatán.
  • Benyújtandó dokumentumok:
  • halotti anyakönyvi kivonat, valamint
  • az özvegy/többi örökös nyilatkozata a hozzájárulásról és a folytatás jogáról való lemondásról
  • Ha az özvegy/örökös az elhalálozás napján már egyéni vállalkozó, a törvény nem zárja ki a tevékenység tovább folytatásának lehetőségét, de ehhez a saját vállalkozói tevékenységét előbb meg kell szüntetnie.
  • Az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenysége folytatásának rögzítése során az ügyfelet az elhunyt tevékenységi kör és címadataival veszik nyilvántartásba, amelyeket a bejelentést követően elektronikus úton megtett adatváltozás-bejelentéssel lehet megváltoztatni.

Speciális esetek:

  • Kiskorú örökös: az egyéni vállalkozó elhalálozása esetén kiskorú örököse nem folytathatja az egyéni vállalkozói tevékenységet, mert kizáró ok az örökös személy kiskorúsága.
  • Nem bejegyzett élettárs: amennyiben a végrendeletben nem rendelkeztek az ő esetében az öröklésről, akkor nem folytathatja az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységét.

 

Forrás: NAV