Válság után, válságban. Javaslatok – célrendszer.

Válság után hogyan tovább? – Jövőre minden rendben lesz!?

Javaslataink 4 csomagban:

Fejlesztéspolitikai javaslatok

 1. Baranyai Iparfejlesztési Program egésze mintaprojektként azonnal elindítható: a program korábban minden helyi, releváns intézménnyel egyeztetve lett. A felmért, közel 40 vállalkozás fejlesztési projektjei egy gyors frissítést követően azonnal támogathatóak, a programban leírt módszerrel és eszközökkel. A program forrásigénye: 50 MRD Ft Baranyára! Ez a támogatás gyors és hatékony lehetőséget jelent a bevételt termelő, eddig is fejlesztési és részben export tevékenységet is végző gépipar, elektronikaipar, egészségipar, környezetipar, kreatív ipar számára. Ez összhangban van a világ globális trendjeivel és a tudásgazdaságot erősíti, arra épít. A program gyors tempóban megragadja az érintett KKV-k és nagyvállalatok adottságait, feszítő sebességgel támogatja az elrugaszkodást, új termékek és szolgáltatások fejlesztése révén a hazai és nemzetközi piacon történő megjelenést, tevékenységet. Közvetlen forrásokat, vissza-nem és visszatérítendő támogatást jelent, épít a kreativitásra, kooperációs képességre, értékláncok részben önmaga gerjesztett építésére. Felelősséget jelent és eredményez minden a fejlesztéspolitikában résztvevő szereplőnek, függetlenül attól, hogy a politika szervezője vagy a fejlesztések haszonélvezője.
 2. Az egyetemi fejlesztések akkor jelentenek valódi, a helyi gazdaságra építő és vele kooperáló támogatást, ha az egyetemi fejlesztések nem pontszerűen végrehajtott zárt rendszerek, hanem a helyi gazdaságra építő, azokat kötelezően bevonandó programok. Javasoljuk az egyetemközpontú fejlesztési forrásoknál az ICT, feldolgozóipari, élelmiszeripar, egészségipari gazdasági szereplők kötelező bevonását, az egyes fejlesztéseknél a vállalkozások számára központi támogatás nyújtását, amely támogatást megbízásos jogviszonyban a választott egyetem végzi el.
 3. Képesnek kell lenni kapcsolódni a nemzetközi értékláncokhoz (rövidebbek lesznek mint a válság előtt). Ehhez sok nemzetközi lehetőség és felhordás szükséges, például a HEPA vezette és kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok által működtetett Enterprise Europe Network hálózat, amely 60 ország üzleti és innovációs együttműködése.
 4. A körkörös gazdaság valódi pénzügyi támogatása az anyagok – közlekedés – új energiák és kapcsolódó fejlesztések koordinálása. A vállalati kezdeményezések összefűzve történő támogatása, a helyi beszállítók minél magasabb szintű bevonásával.
 5. Klasztereket és beszállítói közösségeket kell szervezni, támogatni.
 1. Szükséges az állami megrendelések volumenének növelése és a megrendelések ügyintézésének gyorsítása.

Források, támogatások

 1. Iparágakon átívelő közös termék és szolgáltatásfejlesztéseket szükséges támogatni, ehhez kell a támogatási rendszert igazítani és fejleszteni. Szükséges a fejlesztési folyamatok folytonosságára építő pályázati programok kialakítása, akár egy lépcsőzetes programmal, amelyben 0-1 egység fejlesztési indukció elemzése, 1-5 egység fejlesztés és prototípus, 6-10 egység piacra vitel és export támogatás.
 2. A nehéz helyzetbe került (korlátozás alatti) szektorok számára gyors és hatékony beruházási és eszközvásárlási hitelek – ezek gyorsított banki eljárásainak kezdeményezése. Korlátozás alá került szektorok normatív támogatása, a normatív támogatás rendszerének kialakítása. Széchenyi Kártya rendszer további bővítése és a válság-konstrukciók fenntartása.
 3. Szervezeti és termékinnovációt kell támogatni, egyszerű voucher jellegű finanszírozási programokkal. A szervezetek fejlesztése azért is fontos, mert a KKV-k esetében sokszor pont a definiálatlan folyamatok állítanak gátat a hatékonyság fejlesztése és a digitalizáció elé.
 4. „COVID” állampapír kidolgozása és kibocsátása.
 5. Nehéz helyzetbe került, finanszírozásképtelen cégek megmentése, megyei vállalati felvásárlási alap létrehozása.

Adminisztráció

 1. A fekete piaci szereplők határozott szűrése és a tevékenység gyakorlásától történő eltiltása. A törvényesen működő vállalkozások széleskörű támogatása, amely a magasabb adóbefizetésben realizálódik.
 2. Adminisztrációs (gazdasági, adó, covid) terhek csökkentése, egyszerűsítése. A valódi egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása.
 3. Közbeszerzési törvényben a helyi beszállítók és kapacitással rendelkező potenciális teljesítők előnybe hozása, például a helyben fizetett HIPA, helyi munkaerő megléte…stb mentén.

Humánerőforrás

 1. Céges igényekre választ adó rövid ciklusú átképzések és tréningek, ezek támogatása.
 2. Szakmák népszerűsítése, korszerű és egységes kamarai – vállalati pályaorientáció. Visszavándorlást növelő, elvándorlást csökkentő közös programok indítása; #ajelenajövőd
 3. Szakképzési centrum tagiskolák fejlesztése, összevonása az egyetemi fejlesztésekkel. Párhuzamosan szakképzési képzőközpont kialakítása az egyetemi karok – vállalkozói parkok és fél laborok egységében.
 4. Fiatal, mérnök és természettudományos oktatók képzése, speciális tanári életpályamodellek fejlesztése.
 5. Az újraindulást követően a munkaerőfelvételt képzésekkel, bértámogatással támogatni.