Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetem és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara között

Baranya megye és a régió gazdasági, társadalmi fejlődése a XXI. században a tudásintenzív gazdaságon alapul. A helyi iparnak be kell kapcsolódnia a negyedik ipari forradalom technológiai fejlődési hullámába, elő kell segítenünk a digitális tudáson, az új technológiákon alapuló versenyképes szolgáltatások és termelőtevékenység kifejlődését Pécsett, Baranya megyében és a Dél-Dunántúlon.

Ehhez elengedhetetlen az egyetemi tudásbázis közös fejlesztése, az ipari forradalom technológiai kihívásait megoldó szakmunkások, technológusok, mérnökök, kutatók növekvő számú képzése és alkalmazása. Ki kell alakítani a helyi és regionális gazdaság és az egyetem új típusú együttműködését, amely lehetővé teszi a hozzáadott érték jelentős növelését a baranyai gazdaságban, hozzájárulhat az export erőteljes emelkedéséhez, ösztönzi a megyei vállalkozások bekapcsolódását a nemzetközi értékláncokba. A térség jelenleg alacsony befektetési, beruházási vonzerejének növelése szükséges.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécsi Tudományegyetem közös célja a régióban, Baranya megye településein, Pécs városában a gazdaság versenyképességén keresztül a tőke és munkabérjövedelmek emelése, az életminőség javítása, a régió és Pécs romló demográfiai folyamatainak megfordítása, a prosperáló helyi gazdaság és társadalom létrehozása.

A kamara és az egyetem a közös célok elérése érdekében, komplex, helyi vállalati és felsőoktatási ökoszisztéma erősödő kapcsolatára és hatékonyságának kölcsönös fejlesztésére épülő együttműködés megvalósítása érdekében egymással együttműködési megállapodást kötnek.

 

A kamara:

 • Tájékoztatást nyújt a térség piaci, gazdasági, foglalkoztatási folyamataiban tapasztalt aktuális helyzetről, változási trendekről.
 • Közreműködik az egyetem vállalati kapcsolatainak szervezésében, felméri és közvetíti az egyetem felé a KKV-k KFI és HR igényeit.
 • Az egyetemmel együtt legalább féléves gyakorisággal tájékoztató fórumokat tart a KKV szektor számára a műszaki innováció és a HR fejlesztés témaköreiben.
 • Támogatja az egyetemet a térség vállalatainak igényfelmérésében, összeköttetést biztosít a vállalatok és az egyetem között.
 • A megfelelő gyakorlati ismeretek elsajátítása érdekében információkkal, módszertani támogatással, hálózatfejlesztéssel hozzájárul egy minősített, szakmai gyakorlati helyeket biztosító vállalati kapacitásokra épülő adatbázis kialakításához, népszerűsítéséhez.
 • Támogatja az egyetem nemzetközi vállalati kapcsolatainak erősítését.
 • Lehetőséget ad az egyetem számára, hogy nemzetközi szakmai fórumokon és eseményeken részt vegyen.
 • Az egyetemmel együttműködve támogatja a térség vállalkozásainak innovációkra épülő fejlesztéseit, az erre irányuló igény kialakulását, így kiemelten az Ipar 4.0 megoldások népszerűsítését, a vállalati digitalizáció fejlesztését.

 

Az egyetem:

 • Az egyetemi képzések fejlesztése során piaci igényekre alapoz, a piaci szereplőket bevonja az előkészítő munkába.
 • Az egyetem és a kamara megvizsgálja az egyetem képzési portfóliója alapján releváns piaci szereplők igényeire alapuló és piaci szereplők által biztosított egyetemi hallgatói ösztöndíjrendszer kialakításának és működtetésének lehetőségét azzal a céllal, hogy az egyetemi hallgatók már tanulmányaik alatt elköteleződjenek a Baranya megyében működő vállalatok irányába és tudásuk hasznos, gyakorlati szakmai ismeretekkel bővüljön.
 • Az egyetemen végzett hallgatók elhelyezkedése és a helyben történő munkavégzés támogatása érdekében foglalkoztatási platformot alakítanak ki és gondoznak közösen, amelyen a PTE alumnik képzettségük szerint ismerhetik meg a helyi álláslehetőségeket.
 • Az egyetem a kamara tagjai számára rendelkezésre bocsájtja a PTE KFI, core facility és kompetencia kapacitásainak tájékoztatásra alkalmas nyilvántartását.
 • Megteremti a vállalkozások igényeinek megfelelő és érdekeit szolgáló egyablakos innovációs rendszert.
 • Helyi vállalkozások vezetőinek bevonásával a kamara segítségével tovább fejleszti a PTE KFI pályázatainak és projektjeinek első körös validálását szolgáló Innovációs Szakértői Hálózatát.

 

A felek közösen vállalják:

 • Mindenkori programjaikat éves programnaptárjaik egyeztetik egymással.
 • Befektetés-ösztönzési és fejlődéstámogatási rendszert és infrastruktúrát alakítanak ki, amely tájékoztatást és támogatási keretet nyújt a térségben letelepülni szándékozó vagy már letelepült vállalkozásoknak, elősegíti ezek szakmai fejlődését, termelékenységét, hazai és nemzetközi ipari, kereskedelmi, K+F+I és állami kapcsolataik fejlesztését.
 • Egymás vállalati inkubációs tevékenységét támogatják, kezdő vállalkozások számára releváns hazai és európai uniós forrásokra épülő projektlehetőségekről egymást havi rendszerességgel tájékoztatják, szakmailag segítik.
 • Az egyetem a European Digital UniverCity (EDUC) Európai Egyetemi Szövetség tagjaként, annak releváns programjait, akcióit a kamarával kölcsönösen hasznos és tartalmas kooperáció jegyében közösen valósítja meg,
 • A médiafelületeiken kölcsönösen megjelenési lehetőséget biztosítanak egymás számára.
 • Az egyetem a kamarával együttműködésben rövidciklusú, piaci szereplők számára elérhető képzéseket indít, előzetes felmérésen alapuló megrendelések szerint.

 

Az UnivPécs oldalán megjelent tudósítás