SBERBANK ügyfél voltam, mit tegyek?

Mint ismert, a Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján a betétesek védelmét ellátó Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) meg fogja kezdeni a Sberbank betéteseinek kártalanítását. Cikkünkben a vállalkozások számára legfontosabb – eddig tisztázott – részleteket szedtük össze.

Az OBA automatikusan fizet, de azért az ügyfeleknek is lesz dolguk az adminisztrációval! Az érintettek számára március 18-ig fizetik ki a 100.000 eurós értékhatárig, azaz 38.047.000,- Ft-ig a betéteket.

Az OBA közleménye szerint a bank ügyfelei által megadott postai címekre a következő napokban kezdi meg kézbesíteni a Magyar Posta azt a tájékoztató ajánlott levelet, amelyben részletesen közlik majd az ügyfelekkel, hogyan jutnak hozzá a kártalanításhoz. Elviekben még azoknak is meg kell kapniuk a pénzüket 18-ig, akik a postai kézbesítést választják.

A tájékoztató kitér arra is, hogy az OBA betétekre vonatkozó garanciája a vállalkozói számlákra is kiterjed. Egyebek mellett fontos megjegyezni, hogy a végelszámolással megbízott PSFN honlapjáról derül ki, hogy a február 28. előtt megadott értéknapos, devizában indított utalási megbízásoknál, ha az értéknap a korlátozásokkal érintett időszakot érintette, akkor azok teljesítésére már nem volt mód. Az utalással érintett összeget a Sberbank végelszámolója az egyéni számlákon nyilvántartja, ezek a kártalanítás tárgyát képezik.

 

Közreműködő bank:

A Takarékbank Zrt.-t bízta meg az OBA a közreműködő banki feladatok elvégzésével a Sberbank betétesei számára. Magánszemélyek 2,5 millió, cégek 20 ezer forint feletti összeg esetén kell, hogy a számukra kijelölt Takarékbank-fiókban jelentkezzenek a kártalanításról szóló tájékoztató kézhezvételét követően. A kifizetések ütemezetten történnek, ennek időpontjáról és helyéről minden ügyfél rövidesen személyre szóló értesítést kap az OBA-tól. Kérjük, ezen tájékoztató kézhezvételét követően kell ügyintézés céljából felkeresni a betétes számára kijelölt Takarékbank fiókját, ahol személyazonosságának és eljárási jogosultságának igazolását követően a kártalanítás összegéről rendelkezni tud a károsult.
Magánszemélyek 2,5 millió, cégek 20 ezer forint feletti kártalanítási összeg esetén történik a kártalanítás ún. közreműködő banknál, amely átutalással fizeti ki a kártalanítást már meglévő számlaszámra, de a közreműködő banknál (Takarékbank Zrt.) is lehetőség lesz számlát nyitni.

 

A kialakult helyzet miatt nem tudom fizetni a NAV felé a fizetendő adókat, járulékokat

Az előre látható fizetési nehézségek kezelésére a következő lehetőségek vehetők igénybe a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

A fizetési nehézségek áthidalására a következő fizetési kedvezmények engedélyezhetők

  • fizetési halasztás és részletfizetés,
  • mérséklés, illetve elengedés.

Részletfizetés és fizetési halasztás akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

  • átmeneti jellegű,
  • kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás eredménye.

Mérséklés vagy elengedés

  • Mérséklés vagy elengedés csak tényleges, lejárt esedékességű, és ki nem egyenlített tartozásra kérhető.
  • Adótartozás csak magánszemélynél mérsékelhető vagy engedhető el, de a kifizető által levont adó- és járuléktartozás mérséklésére, elengedésére magánszemélyeknél sincs lehetőség.
  • A gazdálkodó szervezetek a késedelmipótlék- és a bírságtartozásra mérséklést vagy elengedést kérhetnek, ha a fizetési kötelezettség teljesítése a gazdálkodás ellehetetlenülésével járna.

Bővebb tájékoztatás: https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/nezzen-utana/tudjon_rola/fizetesi-nehezsegek-kezelese-peldaul-a-sberbank-ugyfelei-szamara

 

Indulhat az ügyfélszolgálati változásbejelentési roham is

Az MNB tájékoztatójában arra is felhívják az ügyfelek figyelmét, hogy akinek a munkabére ilyen számlára érkezett, az mielőbb jelezze munkáltatójának a helyzetet, és kérje együttműködését, hogy más módon, lehetőség szerint más banknál vezetett bankszámlára utalja a járandóságát.

Amennyiben a közüzemi számlákat, telefon- vagy egyéb előfizetéseket eddig Sberbanknál vezetett számlaszámról utalással vagy csoportos beszedési megbízással elégítették ki a lakossági számlájukról, akkor keressék meg az illetékes szolgáltatót, hogy jelezzék, a jövőben milyen új számláról folytatják a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését.

 

Hitelekkel kapcsolatos tudnivalók

Az MNB tájékoztatója szerint akinek Sberbank által folyósított hitele volt, annak a jövőben is folytatnia kell a törlesztést. A tájékoztató külön kiemeli, hogy a folyósított babaváró hiteleket is szerződés szerint teljesíteni kell. Amennyiben azonban a Sberbank nem bírálta el a beadott kölcsönigényt, illetve nem folyósította a babaváró kölcsönt, az más banknál a későbbiekben igényelhetővé válhat.

A bank végelszámolására kijelölt szervezet, a PSFN honlapján közzétett ügyféltájékoztatóból lehet többet megtudni a hiteltörlesztések folytatásáról.

A VÉGELSZÁMOLÓ A SBERBANK HONLAPJÁN MEGADTA AZOKAT A SZÁMLASZÁMOKAT IS, AHOVA A JÖVŐBEN UTALNI KELL AZ AKTUÁLIS RÉSZLETEKET, FELTÜNTETVE KÖZLEMÉNYKÉNT A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK SZÁMÁT.

A folyószámlákon lévő összegek ugyanis az OBA-kártalanítás alá esnek, ezért ezekből nem vonnak le törlesztőrészletet. De arra sem lesz lehetőség, hogy a végelszámolási eljárásban ebből az összegből a teljes hitelösszeget jóváírják. Ugyanakkor kisebb könnyebbséget jelenthet, hogy a már megítélt és ügyfélszámlára folyósított, fel nem használt hitelösszegre is vonatkozik az OBA-garancia, tehát számítani lehet annak kiutalására. Viszont a megítélt, de még nem az ügyfél számláján lévő kölcsönösszeg elveszett. A végelszámolás után pedig várhatóan egy másik pénzintézet veszi majd át a hitelállományt, a későbbi teendőkről időben értesítik majd az ügyfeleket.

100 ezer eurós értékhatár felett

Az OBA-kártalanítás összegét meghaladó, pénzforgalmi számlán lévő összegre vonatkozóan az érintetteknek hitelezői igényt kell benyújtaniuk a Sberbank végelszámolási eljárásában a cég végelszámolójának, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft.-nek (PSFN Kft.) címezve. A hitelezői igények benyújtásának módjáról, formájáról külön tájékoztatást nyújt a végelszámoló. A hitelezői igény bejelentésével kapcsolatosan, kérjük, figyeljék a PSFN Kft. és a Sberbank honlapját, ahol folyamatos információval látjuk el ügyfeleinket – közölte a végelszámoló.

PSFN cikke a hitelőzi igényekre: http://www.psfn.hu/hirek/2022-03-07-Sberbank.html

Széf, értékpapír, mi lesz veled?

A végelszámoló tájékoztatása szerint a banktól bérelt széfben tárolt ingóságok, értéktárgyak az ügyfelek tulajdonát képezik, a lehető legrövidebb időn belüli kiadásukról gondoskodni fognak. Jelenleg is dolgoznak azon, hogy többek között a széfszolgáltatással érintett bankfiókokat információnyújtás és szükség esetén az OBA eljárásával kapcsolatos támogatás céljából megnyissák, de ennek technikai és egyéb feltételeit meg kell teremteni, ezt követően tudnak majd az ügyfelek a széfjeikben tárolt értékeikhez hozzáférni.

A Sberbank befektetési tevékenységével összefüggésben elhelyezett eszközök (pénz és értékpapír) az ügyfelek tulajdonát képezik, azok kiadásáról szintén a végelszámoló gondoskodik; ezzel kapcsolatban az érintettek egyedi megkeresést kapnak.

 

További információk a végelszámolással megbízott Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. honlapján találhatók (http://psfn.hu/hirek/2022-03-03-Sberbank.html) vagy az MNB és a betéteseket kártalanító Országos Betétbiztosítási Alap call centereiben kaphatnak tájékoztatást az érintettek. Utóbbinál több mint százan igyekeznek válaszolni a beérkező hívásokra.

 

OBA tájékoztatók:

Elso-tajekoztato-Sberbank

Masodik-tajekoztato-Sberbank

Harmadik-tajekoztato-Sberbank-kifizetesi-csatornak

 

Forrás: OBA, PSFN, Pénzcentrum, Index