Minőségirányítási tudásfelmérő teszt

Minőségirányítási tudásfelmérő teszt

BEVEZETÉS

 Ez a tudásfelmérő teszt 30 kérdésből áll.

Válaszoljon minden kérdésre.

Használható segédeszköz a jegyzet.

A teszt tartalmaz ún. választós kérdéseket, amelyekre csak egy helyes válasz létezik, és vannak kérdések, ahol több helyes válasz is van.

Minden helyesen megválaszolt kérdés 1 pontot ér, így a maximális pontszám 30 lehet. A hallgató megfelelt, ha elérte a 20 pontot.

1. Mi a minőségpolitika?
2. Mi a minőségirányítási rendszer
3. Mi a lényeges jellemzője a minőségirányítási rendszereknek
4. A felső vezetésnek a minőségirányítási rendszerben való aktív részvételét jelzi:
5. A minőségügyi rendszer követelményeinek ismerete és abban való jártasság szükséges:
6. A szervezeten belül ki a felelős a minőségért:
7. A szervezeten belül kinek a feladata a nemmegfelelőségek észlelése és annak nyomán a kapcsolódó dokumentum felvétele?
8. Melyik szabvány tartalmazza a rendszer kialakításával kapcsolatos követelményeket?
9. Helyes-e az a gyakorlat, hogy a szállítói szerződés elfogadását megelőzően felülvizsgálják azt a vevői igények, valamint a műszaki és minőségi követelmények pontos meghatározása szempontjából?
10. A minőségügyi szabályozó dokumentumok ellenőrzése azt jelenti, hogy:
11. A beszállítók minősítése annak biztosításához szükséges, hogy a beszállító:
12. A mérő- és vizsgáló eszközök, valamint a kalibráló/beállító etalonok hitelesítését dokumentálni kell:
13. A helyesbítő/megelőző intézkedések követelményét mint a minőségjavítás alapvető elemét a minőségügyi rendszerszabvány tartalmazza.
14. A minőségügyi feljegyzések javítását előírásszerűen az alábbiak szerint kell végezni:
15. A minőségirányítási rendszerszabványok előírják a minőségirányítási rendszer periodikus felülvizsgálatát
16. A belső minőségügyi felülvizsgálat olyan vezetési eszköz, mely lehetővé teszi:
17. Melyik igaz? A minőségügyi felülvizsgálat hatékony vezetési eszköz, mert:
18. Az alábbi listából válassza ki azokat a tevékenységeket, melyeket a felülvizsgált szervezetnek a felülvizsgálat befejezését követően el kell végeznie:
19. Az auditálás előtt célszerű felkészülési időt adni, ezért éves auditterv alapján előre értesítjük az auditáltat.
20. A hibák rangsorolására és a legnagyobb veszteséget okozó néhány hiba kiválasztására alkalmas módszer
21. A döntéseknél mire helyezi a hangsúlyt az szabvány
22. Mi a szerepe a PDCA ciklusnak a szervezet életében
23. Mi a benchmarking
24. Mi az MSZT
25. Megköveteli-e a minőségirányítási rendszerszabvány a rendszer folyamatos továbbfejlesztését
26. A következők közül melyek a szervezet átalakítást gátló tényezők?
27. Mire való a CE megfelelőségi jel?
28. A CE megfelelőségi jel használata,
29. A szabványok használata az EU-ban,?
30. Milyen típusú embert igényel a jövő szervezete.