Digital Coach projekt – ADAPTION felmérés a Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft-nél

Az ADAPTION felmérés célja nem a “tökéletes fejlettség” elérése a digitalizáció és az Ipar 4.0 területén az egyes szintek végigjárásával, hanem olyan megoldások megtalálása, amelyek a különböző tényezők kölcsönhatásából az adott vállalkozás számára az optimumot jelentik.

A felmérés különböző kiindulási helyzetekre alkalmazható. Segít feltárni a fejlesztendő területeket, támogatja a vállalkozás stratégiai tervezést. Emellett személyre szabható, a megfelelő kritériumok kiválasztásával. Célja, hogy beszélgetést indítson a vállalkozáson belül és rávilágítson, hogy általában többféle megoldás létezik.

A projektben részt vevő szakemberek, valamint a BME Ipar 4.0 Technológiai Központ szakértői végig kísérik a vállalkozást ezen az elsőre nehéznek tűnő úton, támogatják  az egyedi intézkedések levezetésében, valamint a saját fejlődési útjuk meghatározásában és kialakításában.

A válaszadás anonim.

Kérjük, az egyes kritériumoknál válassza ki azt a lehetőséget, amely megítélése szerint a leginkább valós képet festi a vállalkozás jelenlegi helyzetéről.

Több válasz is megadható egy-egy kritérium esetében.

Nincs rossz válsz.

 

ADAPTION - Digital Coach - Metalloglobus
1. Gépek digitális összekapcsolhatósága
Ez a kritérium azt vizsgálja, milyen módon lehetséges a digitális kommunikáció a gépekkel és a termelőberendezésekkel. Milyen digitális interfészek vagy kommunikációs rendszerek állnak rendelkezésre erre a célra? A hangsúly a munkaterv szempontjából releváns gépeken lesz.
7. Gyártási adatok gyűjtése
Ez a kritérium azt vizsgálja, hogy a munkavállaló hogyan és milyen mértékben rögzíti a termelés során előforduló működési adatokat. Ezek a gyártási folyamatok állapotáról szóló üzenetek, amelyekben a rendelés előrehaladásának és a hibák a rögzítése van előtérben.
8. Gépi adatgyűjtés
Ez a kritérium azt vizsgálja, hogy a gépek milyen adatokat gyűjtenek, és ezeket milyen mértékben tárolják. Ezek lehetnek gépek állapotára, termelési adatokra vagy folyamatadatokra vonatkozó adatok.
13. Munkaerő jelenléti adatok
Ez a kritérium a munkaerő rendelkezésre állására vonatkozó információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását és időszerűségét vizsgálja, különös tekintettel a munkaerő jelenlétére vonatkozó adatokra.
18. A termelési erőforrások és eszközök kezelése
Ez a kritérium a gyártási erőforrásokat (pl. szerszámok, eszközök, szorítóeszközök vagy mérő- és vizsgálóberendezések) vizsgálja. A hangsúly a készletgazdálkodáson, a szükségletek meghatározásán és a raktározáson van.
21. A minőségügyi adatok gyűjtése és dokumentálása
Ez a kritérium a gyártási vagy ellenőrzési folyamat kimeneteként/eredményeként keletkező minőségi adatok (pl. mérési jegyzőkönyvek) minőségmenedzsment-szabványoknak megfelelő rögzítését és dokumentálását írja le.
24. Gyártási raktározás
Ez a kritérium az anyagok (nyersanyagok, félkész termékek, köztes termékek stb.) tárolása/elszállítása során alkalmazott raktározási koncepciókat vagy technológiákat veszi figyelembe.
28. Adatok kiértékelése
Ez a kritérium azt írja le, hogy a termelésből származó adatok milyen mértékben állnak rendelkezésre, és hogyan értékelik azokat. A mérlegelési tartomány a néhány adatsortól a tömeges adatokig terjed.
31. Szervezeti keretfeltételek: belső kommunikáció
A kritérium jellemzői a vállalati vagy divízióspecifikus kommunikációs struktúrák szervezeti keretfeltételeit írják le. A kommunikációs struktúrák jellege és a különböző szereplők integrációja lehetővé teszi a munkavállalók számára a kommunikációs kompetenciák gyakorlását és alkalmazását. Különbséget kell tenni a kommunikáció mint információszolgáltatás és -feldolgozás, mint információcsere és mint tudásátadás/tudásgenerálás között.
32. Szervezeti keretfeltételek: rugalmasság
A kritérium a vállalkozás- vagy divízióspecifikus rugalmasság szervezeti keretfeltételeit írja le a tevékenységek és a munkavállalók kapcsolódó foglalkoztathatósága tekintetében. Az értékek a horizontális és vertikális rugalmasság különböző fokozatait jelzik.
46. Ergonómia
Ergonómia alatt a munka (munkahelyek) kialakítását és a munkavállalók igényeihez való igazítását értjük. Mind a munkavállalók fizikai és mentális egészsége, mind pedig a jó munkateljesítmény szempontjából szerepet játszik a hatékonyságuk. A hangsúly az ergonómia mint operatív cselekvési terület fontosságán van.
Start Over

 

Amennyiben a kritériumokkal, vagy a válaszlehetőségekkel kapcsolatban kérdés merül fel, ezeket kérjük küldje meg a email címre.

Válaszait köszönjük!