Heti jogász 2023. 14 – 15. hét

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző hetekben aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján. A 14. héten a Magyar Közlöny 48 – 50. számai, a 15. héten az 51 – 55. számai jelentek meg.

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/48.

Megjelent: 2023. 04. 03.

 

Új jogszabályok

 

5/2023. (IV. 3.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról

Hatályos: 2023. 04. 04.

 

6/2023. (IV. 3.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 04., 2024. 01. 01.

 

59/2023. (IV. 3.) KE határozat

Magyar Szent István Rend kitüntetés adományozásáról

 

1120/2023. (IV. 3.) Korm. határozat

a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság Szervezését és Lebonyolítását Irányító Testület létrehozásáról szóló 1383/2022. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 04.

 

30/2023. (IV. 3.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – államhatár (Magyarország) és a Salonta (Nagyszalonta) – államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 6/2023. (IV. 3.) HM r.

Hatályos: 2023. 04. 04., 2024. 01. 01.

 

1383/2022. (VIII. 5.) Korm. határozat

a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság Szervezését és Lebonyolítását Irányító Testület létrehozásáról

Módosítja: 1120/2023. (IV. 3.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 04.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

19/2023. (III. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – államhatár (Magyarország) és a Salonta (Nagyszalonta) – államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Visszavonta: 30/2023. (IV. 3.) ME határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/49.

Megjelent: 2023. 04. 05.

 

Új jogszabályok

 

2023. évi V. törvény

a Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program (WFP) között a WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 04. 06. – kivétellel.

 

2023. évi VI. törvény

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

2023. évi VII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

113/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításával összefüggésben egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

114/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a távhőtermelők veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátásának biztosításáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

115/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az Övezet és Út Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

116/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a légiközlekedéshez kapcsolódó és jogharmonizációs célú egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 10.

 

117/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetésével és finanszírozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 06., 2023. 05. 06.

 

118/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

119/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

120/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a közfeladatok és közszolgáltatások biztosításával összefüggő jogviszonyok egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

121/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

1/2023. (IV. 5.) MeKH rendelet

a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

Hatályos: 2023. 04. 15., 2024. 01. 01.

 

6/2023. (IV. 5.) ÉKM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 13., 2023. 05. 20.

 

1121/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak végrehajtásáról

 

1122/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

 

1123/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a TDK Hungary Components Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1124/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

az Országház belső rekonstrukciójával és modernizációjával kapcsolatos kormányzati döntésekről szóló 1529/2022. (XI. 2.) Korm. határozat módosításáról

 

1125/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

Deák Ferenc születésének 220. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepségsorozatról, az ahhoz kapcsolódó jubileumi kiadványokról és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról

 

1126/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.1-20-2020-00004 azonosító számú, “Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építés (High-Tech)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

1127/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségi tevékenységének támogatásáról szóló 1779/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról

 

1128/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a boconádi Szeleczky-kastély felújításához szükséges forrás biztosításáról

 

1129/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a Törökországot és Szíriát sújtó földrengésben megsérült egyes épületek felújításának és további humanitárius segítségnyújtás Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

 

1130/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

a 2023. és 2024. évi kiemelt nemzetközi sportrendezvények megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, valamint a sporteseményeken részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

 

1131/2023. (IV. 5.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

31/2023. (IV. 5.) Me határozat

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

2022. évi XXV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről

Módosítja: 2023. évi VI. tv.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja: 2023. évi VII. tv.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

2021. évi CXXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi VII. tv.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 116/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 10.

 

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

Módosítja: 116/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 10.

 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Módosítja: 116/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 10.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 116/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 10.

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja: 117/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 06.

 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

Módosítja: 117/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 05. 06.

 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja: 117/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 118/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 119/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja: 1/2023. (IV. 5.) MeKH r.

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Módosítja: 1/2023. (IV. 5.) MeKH r.

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 6/2023. (IV. 5.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 04. 13., 2023. 05. 20.

 

1529/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

az Országház belső rekonstrukciójával és modernizációjával kapcsolatos kormányzati döntésekről

Módosítja: 1124/2023. (IV. 5.) Korm. h.

 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1126/2023. (IV. 5.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

1779/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségi tevékenységének támogatásáról

Módosítja: 1127/2023. (IV. 5.) Korm. h.

 

1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1130/2023. (IV. 5.) Korm. h.

 

1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2021-2024. években történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1130/2023. (IV. 5.) Korm. h.

 

1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1130/2023. (IV. 5.) Korm. h.

 

1390/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a 2024. évi Sakkolimpia és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2024. évi Kongresszusa budapesti megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1130/2023. (IV. 5.) Korm. h.

 

1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1130/2023. (IV. 5.) Korm. h.

 

1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja: 1130/2023. (IV. 5.) Korm. h.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 113/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 113/2023. (IV. 5.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 06.

 

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Hatályon kívül helyezi: 1/2023. (IV. 5.) MeKH r.

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Hatályon kívül helyezi: 1/2023. (IV. 5.) MeKH r.

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

1173/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a boconádi Szeleczky-kastély felújításához szükséges forrás biztosításáról

Visszavonta: 1128/2023. (IV. 5.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/50.

Megjelent: 2023. 04. 06.

 

Új jogszabályok

 

2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékégető műben alkalmazható egyes átvételi díjakról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

3/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz használatával, valamint igénybevételével összefüggő használati és igénybevételi díjak megállapításának szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 22.

 

4/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

a koncesszori alvállalkozók indokolt költségei mértékének megállapításáról

Hatályos: 2023. 04. 22.

 

5/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

az önkormányzatok hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti indokolt költségei mértékének megállapításáról

Hatályos: 2023. 04. 22.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/51.

Megjelent: 2023. 04. 11.

 

Új jogszabályok

 

12/2023. (IV. 11.) MNB rendelet

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából 200 forintos címletű érme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 04. 11. 12 órától.

 

13/2023. (IV. 11.) MNB rendelet

a “Petőfi Sándor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc” ezüst emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 04. 11. 12 órától.

 

14/2023. (IV. 11.) MNB rendelet

a “Petőfi Sándor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Hatályos: 2023. 04. 11. 12 órától.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/52.

Megjelent: 2023. 04. 11.

 

Új jogszabályok

 

122/2023. (IV. 11.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 04. 12.

 

8/2023. (IV. 11.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személyek országos képzési rendszeréről

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

4/2023. (IV. 11.) GFM rendelet

a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 12.

 

3/2023. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.028/2022/11.)

a mezőgazdasági igazgatási szerv által lefolytatott földárverési eljárásban hozott döntés ellen igénybevehető jogorvoslatról

 

1132/2023. (IV. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Vientiáni Nagykövetségének megnyitásához szükséges intézkedésekről

 

1133/2023. (IV. 11.) Korm. határozat

az országos szúnyoggyérítési program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

 

1134/2023. (IV. 11.) Korm. határozat

a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet és a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 

1135/2023. (IV. 11.) Korm. határozat

a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat és az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és projektek támogatásáról szóló 1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 12.

 

Módosított jogszabályok

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja: 4/2023. (IV. 11.) GFM r.

Hatályos: 2023. 04. 12.

 

1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1135/2023. (IV. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 12.

 

1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és projektek támogatásáról

Módosítja: 1135/2023. (IV. 11.) Korm. h.

Hatályos: 2023. 04. 12.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/53.

Megjelent: 2023. 04. 12.

 

Új jogszabályok

 

123/2023. (IV. 12.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság feladatkörét érintő módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

9/2023. (IV. 12.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2021. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 

10/2023. (IV. 12.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2021. évi beszámolója címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 

11/2023. (IV. 12.) OGY határozat

az ügyészség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

1136/2023. (IV. 12.) Korm. határozat

COVID-19-vakcina Nicaraguai Köztársaság részére történő adományozásáról

 

1137/2023. (IV. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 

1138/2023. (IV. 12.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belül történő előirányzat-átcsoportosításról

 

Módosított jogszabályok

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 123/2023. (IV. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: 123/2023. (IV. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja: 123/2023. (IV. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/54.

Megjelent: 2023. 04. 13.

 

Új jogszabályok

 

9/2023. (IV. 13.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

1139/2023. (IV. 13.) Korm. határozat

Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában

 

32/2023. (IV. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Libériai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 

Módosított jogszabályok

 

44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Módosítja: 9/2023. (IV. 13.) BM r.

Hatályos: 2023. 04. 28.

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

 

1310/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában

Visszavonta: 1139/2023. (IV. 13.) Korm. határozat.

 

 

**************************************************************

Forrás: Magyar Közlöny 2023/55.

Megjelent: 2023. 04. 14.

 

Új jogszabályok

 

124/2023. (IV. 14.) Korm. rendelet

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

125/2023. (IV. 14.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 17.

 

7/2023. (IV. 14.) ÉKM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

33/2023. (IV. 14.) ME határozat

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének felmentéséről

 

34/2023. (IV. 14.) ME határozat

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökének felmentéséről

 

35/2023. (IV. 14.) ME határozat

a Magyar-Tunéziai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

Hatályos: 2023. 04. 15.

 

Módosított jogszabályok

 

83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

Módosítja: 124/2023. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 30.

 

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 125/2023. (IV. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2023. 04. 17.

 

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja: 7/2023. (IV. 14.) ÉKM r.

Hatályos: 2023. 04. 19.

 

 

**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wolterskluwer.hu/ oldalon iratkozhat fel.

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.

 

Az információhoz jutást a Dél-Dunántúlon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Enterprise Europe Network iroda támogatja.