Képzési engedély a duális képzésben

Mennyi tanulóval köthetnek Szakképzési munkaszerződést?

Csak az a gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó képezhet tanulót/képzésben részt vevő személyt Szakképzési munkaszerződéssel, aki a duális képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A nyilvántartásba vételt a gazdálkodó szervezetnek azon székhelye, illetve telephelye tekintetében kell kérelmeznie a területileg illetékes kamaránál, ahol a képzést folytatni szeretné. A benyújtott kérelem előzetes bírálatát követően a helyszíni szemlén az adott szakma tekintetében a duális képzőhely jogszabályi feltételek szerinti felkészültségét ellenőrzik a területileg illetékes kamara által felkért szakértők. A telephely felkészültségi szintjéről jegyzőkönyv készül.

A telephely megfelelősége esetén a kamara bejegyzi a gazdálkodó szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába a képzési helyszínen az adott szakmá(k)ban egyidőben és maximálisan oktatható létszámmal, és erről a gazdálkodó szervezetnek Értesítést küld. Az Értesítés tehát a képzési engedély, melynek kamarai ügyszámát a Szakképzési munkaszerződéseken is fel kell tüntetni. Az oktatható létszámba mind a tanulói, mind a felnőttképzési jogviszonyban képzésben részt vevő beleszámít!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az engedélyezett létszámon felül kötött szakképzési munkaszerződések tekintetében a képzésért nem jogszerű az elszámolható adókedvezmény lekérése.

A duális képzőhelyek közhiteles hatósági nyilvántartását a szakképzési törvény alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti. A nyilvános elektronikus adatbázis a www.isziir.hu oldalon (duális képzőhelyek nyilvántartása) érhető el. Baranyában nyilvántartásba vett képzőhelyeket kamaránk honlapján is megtalálják https://pbkik.hu/szolgaltatasok/szakkepzes/gyakorlati-kepzohelyek/

A nyilvántartási rendszer karbantartása folyamatos.

A duális képzőhely az adatokban bekövetkező változást (szervezet és oktatók adatai) valamint a képzőhely megszűnését köteles a 15 napon belül a területi kamarának írásban bejelenteni.

A duális képzőhelyet kérelemére a területileg illetékes gazdasági kamara törli a nyilvántartásból.

Amennyiben a képzőhely új szakmában / új telephelyen / magasabb létszámban szeretne oktatni, új eljárást kérelmezhet. Javasoljuk, hogy minden esetben előzetesen forduljanak duális képzési tanácsadóinkhoz.