Mindenképp ellenőrizzük le az EPR számlákat!

2023. október 20-án lezárult a harmadik negyedévet követő EPR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének a határideje, melyre 2023. július – szeptember időszakban a gyártóknak az általuk belföldön elsőként forgalomba hozott körforgásos termékekről kellett adatot szolgáltatniuk. A MOHU a kapott adatok alapján megkezdte az első számlák, illetve számviteli bizonylatok kibocsátását a gyártók felé az EPR díjról.

Számlát a MOHU az őt megillető díjelemről, míg számviteli bizonylatot az önkormányzatokat megillető díjelemről állít ki, ez utóbbit elkülönített számlán kezeli és a beérkezése után átadja az érintett helyi önkormányzatnak. Sokan jelezték, hogy utóbbi díjtétel esetben pár forintos tételről beszélünk, viszont ennek megfizetésétől sajnos nem tud eltekinteni a rendszer.

A bizonylatokon szerepelnek a körforgásos termékek beazonosítására a gyártók által az adatszolgáltatásban megadott KF kódok és az azokhoz rendelt EPR díjkódok, illetve a mennyiségi adatok.

A MOHU a kapott adatok alapján megkezdte az első számlák, illetve számviteli bizonylatok kibocsátását a gyártók felé az EPR díjról. Számlát az őt megillető díjelemről, míg számviteli bizonylatot az önkormányzatokat megillető díjelemről állít ki a koncessziós társaság, ez utóbbit elkülönített számlán kezeli és a beérkezése után átadja az érintett helyi önkormányzatnak.

Javasoljuk, hogy az EPR díjjal kiállított bizonylatokat kifizetés előtt mindenképp ellenőrizzék le. A gyártó a téves adatokat tartalmazó adatszolgáltatás alapján meghatározott EPR díj megállapítása esetén a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyes adatoknak a koncessziós társaság és egyidejűleg az országos hulladékgazdálkodási hatóság (Pest Vármegyei Kormányhivatal) részére történő megküldésével kezdeményezheti a tárgynegyedévre fizetendő díj összegének felülvizsgálatát a koncessziós társaságnál. A felülvizsgálati igény bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya van.

A bizonylatokon szereplő díjat az EPR rendelet vonatkozó bekezdése értelmében a kézhezvételtől számított 15 napon belül szükséges megfizetni a MOHU részére a bizonylatokon feltüntetett számlaszámokra. Átutalásnál a közlemény rovatban hivatkozni szükséges a fizetéssel érintett bizonylat sorszámára is.

A gyártó a Partner Portálon keresztül tudja nyomon követni a koncessziós társasággal szemben fennálló kötelezettségeit, egyenlegeit és egyéb folyamatban lévő ügyeit.