2024. március 31-ig lehet módosítani a 2023-ra vonatkozó MOHU adatszolgáltatásokat

A 2023. III. és IV. negyedévi kiterjesztett gyártói felelősségi (KGYF) adatszolgáltatásokat 2024. március 31-ig módosíthatják a kötelezettek.

Azon vállalkozók, akik ez idáig nem adták be (elmaradt) adatkötelezettségüket, azok is kizárólag 2024. március 31-ig tehetik ezt meg. Fontos a fenti dátumra fokozottan figyelni, mert a nem teljesített vagy hibásan beadott adatszolgáltatás szankciót von maga után, hulladékgazdálkodási bírsággal járhat.

2023. július 1-jét követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása is a MOHU feladatai között szerepel. A számlák áfa kezelése kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a MOHU az Áfa törvény szerint, mint koncessziós társaság feladatai ellátása során szolgáltatást nyújt a kötelezettek részére. Ezáltal a KGYF-díj szolgáltatás ellenértékének minősül a MOHU által a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatás, ami az Áfa törvény hatálya alá tartozik, ezáltal adóköteles és ily módon a MOHU-nak 27%-os adómértéket kell felszámítania a jogszabályban meghatározott KGYF-díjra mind a MOHU-t, mind az önkormányzatot megillető díjelem vonatkozásában.

Forrás és további információ

Január 20-ig adatot kell szolgáltatnia az EPR kötelezett vállalkozásoknak

A MOHU tájékoztatása alapján minden EPR gyártóknak és első belföldi forgalomba hozóknak január 20-ig adatot kell szolgáltatnia az előző negyedéves kibocsátás mennyiségéről. A törvényben előírt adatszolgáltatás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer online felületén, az OKIR-kapun keresztül történik.

Az érintettek a megelőző, tavalyi harmadik negyedévre vonatkozó adatszolgáltatást is pótolhatják e határidőig.

Az adatszolgáltatásról és a regisztrációs kötelezettségekről további információ a MOHU weboldalán és ITT olvasható.

Mindenképp ellenőrizzük le az EPR számlákat!

2023. október 20-án lezárult a harmadik negyedévet követő EPR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének a határideje, melyre 2023. július – szeptember időszakban a gyártóknak az általuk belföldön elsőként forgalomba hozott körforgásos termékekről kellett adatot szolgáltatniuk. A MOHU a kapott adatok alapján megkezdte az első számlák, illetve számviteli bizonylatok kibocsátását a gyártók felé az EPR díjról.

Számlát a MOHU az őt megillető díjelemről, míg számviteli bizonylatot az önkormányzatokat megillető díjelemről állít ki, ez utóbbit elkülönített számlán kezeli és a beérkezése után átadja az érintett helyi önkormányzatnak. Sokan jelezték, hogy utóbbi díjtétel esetben pár forintos tételről beszélünk, viszont ennek megfizetésétől sajnos nem tud eltekinteni a rendszer.

A bizonylatokon szerepelnek a körforgásos termékek beazonosítására a gyártók által az adatszolgáltatásban megadott KF kódok és az azokhoz rendelt EPR díjkódok, illetve a mennyiségi adatok.

A MOHU a kapott adatok alapján megkezdte az első számlák, illetve számviteli bizonylatok kibocsátását a gyártók felé az EPR díjról. Számlát az őt megillető díjelemről, míg számviteli bizonylatot az önkormányzatokat megillető díjelemről állít ki a koncessziós társaság, ez utóbbit elkülönített számlán kezeli és a beérkezése után átadja az érintett helyi önkormányzatnak.

Javasoljuk, hogy az EPR díjjal kiállított bizonylatokat kifizetés előtt mindenképp ellenőrizzék le. A gyártó a téves adatokat tartalmazó adatszolgáltatás alapján meghatározott EPR díj megállapítása esetén a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyes adatoknak a koncessziós társaság és egyidejűleg az országos hulladékgazdálkodási hatóság (Pest Vármegyei Kormányhivatal) részére történő megküldésével kezdeményezheti a tárgynegyedévre fizetendő díj összegének felülvizsgálatát a koncessziós társaságnál. A felülvizsgálati igény bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya van.

A bizonylatokon szereplő díjat az EPR rendelet vonatkozó bekezdése értelmében a kézhezvételtől számított 15 napon belül szükséges megfizetni a MOHU részére a bizonylatokon feltüntetett számlaszámokra. Átutalásnál a közlemény rovatban hivatkozni szükséges a fizetéssel érintett bizonylat sorszámára is.

A gyártó a Partner Portálon keresztül tudja nyomon követni a koncessziós társasággal szemben fennálló kötelezettségeit, egyenlegeit és egyéb folyamatban lévő ügyeit.

Tájékoztató a július 1. előtti készletek átvételéről

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. megkezdte a július 1. előtti koncesszió hatálya alá tartozó hulladékkészletek átvételének folyamatát. A tájékoztatás szerint a pénzben kifejezhető értékű hulladékot ellentételezés fejében átveszi a MOHU. Azonban amennyiben az átadni kívánt hulladék értéke pénzben nem fejezhető ki, úgy az átadó ellentételezésre nem jogosult, valamint az elszállításra vonatkozó szolgáltatási díjat is meg kell fizetnie.

Ellentételezési lehetőséggel kapcsolatban, az alábbi felhívás tartalmaz bővebb információt a szerződéses feltételekről, ellentételezési és szolgáltatási díjakról is. A felhívás szerint a hulladékátadására 2023. december 31-ig van lehetőség. Ehhez az érintett Gazdálkodó Szervezeteknek megállapodást kell kötni a Koncessziós Társasággal. A Koncessziós Társaság határidőben benyújtottnak azokat az igényeket tekinti, melyek 2023. szeptember 15. napjáig az alábbi elérhetőségre beérkeznek.

Hasznos információk a Mohu-val és az EPR-rel kapcsolatban