Ismét elfogadták a kamara adókedvezmény javaslatát

A kamara javaslatát is megszavazta a pécsi közgyűlés az építményadó és az iparűzési adó esetében.

Elfogadta a kamara előterjesztését Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése.  A javaslat értelmében az építményadó mértéke a tényleges használati mód alapján az adóévben legalább 3 fő szakmunkástanulót gyakorlati képzőhelyként foglalkoztató adóalany esetén 2019. évben az építmény teljes alapterülete vonatkozásában 750 Ft/m2/év. A 2018. évre vonatkozó szabályozás szerint az építmény hasznos alapterületének 30%-áig terjedő épületrész után járt a kedvezmény, amennyiben az építmény teljes hasznos alapterülete nem haladja meg az 500 m²-t. A fennmaradó hasznos alapterület vonatkozásában a teljes hasznos alapterületre tekintettel az adó mértéke a tényleges használati mód alapján került megállapításra az idén.

Az iparűzési adó esetében új adókedvezményt vezet be a város 2019. évtől: kedvezményesen adózik az a vállalkozás, mely megfelel az alábbi együttes feltételeknek:
–        a legalább 200 millió forint aktivált értékű beruházást hajt végre
–        a beruházást első alkalommal a vállalkozás veszi használatba,
–        a beruházás eredményeképpen az éves statisztikai létszám legalább 10%-kal nő,
–        a beruházás eredményeképpen a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény szerinti vállalkozási szintű, Pécsi Önkormányzatra osztott adóalap legalább 10%-kal nő.
A helyi iparűzési adóból számított adókedvezmény mértéke az adóévben aktivált beruházás értékének a 20%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 10 %-a.