2020-1.1.1-KKV START felhívás – társadalmi egyeztetés

A mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával konstrukció a tervek szerint 2020. március második felében indul, 6 milliárd Ft keretösszeggel. A felhívás célja olyan mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása, akik az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban nem részesültek. A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást.
A projektekkel szembeni további elvárás, hogy új humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat induljon el, vagy adaptív innovációs tevékenység történjen, vagy legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljon.

A felhívás megjelenése előtt – szakpolitikai jelentősége miatt – a tervezetet a Hivatal ezennel társadalmi egyeztetésre bocsátja.

Véleményüket és észrevételeiket március 1. 23:59-ig megküldhetik az alábbi űrlap kitöltésével és annak beküldésével
https://kerdoiv.nkfih.gov.hu/limesurvey/index.php?sid=31847&lang=hu

 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal