Munkavégzés Ausztriában – építőipar

Ausztria saját területére jelenleg a határon átnyúló szolgáltatás formájában, munkavégzés céljára történő belépést nem korlátozza.

 

A WKO (Osztrák Gazdasági Kamara) honlapján olvasható szerződésjogi tájékoztató szerint az osztrák állam által a korona vírussal kapcsolatban meghozott intézkedések a szerződések jogi kötő erejére nincsenek kihatással. Előfordulhat azonban, hogy az intézkedések következtében a szállító (megbízott) fél nem tudja az általa vállalt feladatot határidőre elvégezni. Ilyen ok lehet a hatóságilag elrendelt korlátozás, vagy egy „nagyon súlyos ok, pl. konkrét fertőzésveszély.” A nyilvános helyekre történő belépést tiltó 98. rendelet és ennek 107. sz. módosítása szerint (mellékelve) munkavégzés céljából be szabad lépni nyilvános helyekre abban az esetben, ha a dolgozók egymástól legalább egy méter távolságot tudnak tartani, vagy megfelelő védőintézkedések bevezetésére van lehetőség.

Az építkezések halaszthatatlan kivitelezési munkálatai folytatásának érdekében a WKO és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) kötelező védőintézkedések bevezetését írja elő az ágazati szereplők számára. A cselekvési útmutató nyolc pontban foglalja össze, hogy a COVID-19 vírussal összefüggésben milyen feltételek betartása mellett végezhető munka, és hogyan lehet kezelni a fertőzés kockázatát az építkezésen. Az intézkedések alkalmazását március 27-től írják elő.

 

A kötelezően betartandó védőintézkedésekről készült útmutató fejezetei:

  • Általános védőintézkedések
  • Munkahigiéniai előírások
  • A munka szervezésére vonatkozó intézkedések
  • Védőfelszerelések használata
  • Veszélyeztetett munkavállalók
  • A dolgozók szállításának feltételei
  • A munkaadó által biztosított hálótermek
  • Az építési munkák koordinálása

 

Az intézkedések kidolgozása a Munkaügyi Felügyelet közreműködésével történt. Ha az előre nem látható COVID-19 krízis következtében a szerződések időbeli teljesítése a megbízottól elvárható minden erőfeszítés ellenére is ellehetetlenül, nem lehet abból kiindulni, hogy ez a megbízott hibája.

A szociális partnerek útmutatásai építkezésekkel kapcsolatban a COVID-19 kapcsán

Belépés nyilvános helyekre

Belépés nyilvános helyekre – módosítás

Forrás: mfa.gov.hu