Határmenti ingázókra vonatkozó szabályok

Ha Ön másik uniós országban dolgozik, mint ahol él és ahova naponta vagy legalább hetente egyszer visszatér, Ön határ menti ingázónak (más néven határ menti munkavállalónak) minősül az uniós jog értelmében. A mindennapi életben mindkét ország jogszabályai vonatkoznak Önre.

A munkavégzés helye szerinti ország joga szabályozza:

A lakóhely szerinti ország joga szabályozza:

A Konzuli és Állampolgársági Főosztály tájékoztatása alapján a határmenti régiókban ingázó munkavállalók vonatkozásában a 14 napos karantén nem érinti azokat, akik „napi munkavégzés céljából” lépik át a határt annak 30 Km-es körzetében végzendő munkára, de minden ország tekintetében vannak speciális intézkedések. A 30 Km-t nem légvonalban, hanem közúton mérik.

Románia

Munkavégzés helye: határtól maximum 30 km

Szükséges dokumentumok: magyarországi lakcímkártya, romániai tartózkodási engedély, munkaszerződés másolata

Az ingázó munkavállalók számára 3 határátkelőhelyen biztosított a belépés Románia területére, ezek:

 • Méhkerék/Nagyszalonta
 • Vállaj/Csanálos
 • Létavértes/Székelyhíd

Horvátország

Magyarország és Horvátország kormányainak megállapodása értelmében 2020. március 31-én 7 órától a két ország azon állampolgárai, akiknek a határtól számított 30-30 kilométeres távolságon belül van bejelentett lakcíme, illetve munkahelye, valamint mezőgazdasági földterülete, anélkül kelhetnek át munkavégzés vagy mezőgazdasági tevékenység céljából, hogy 14 napra karanténba kellene vonulniuk. Az ingázóknak lakcímkártyával és munkáltatói igazolással kell rendelkezniük, míg a mezőgazdasági munkát végzőknek a megművelt földterület tulajdonjogi vagy használati jogának igazolásával.

Az alábbi átkelők vehetők igénybe:

 • Letenye
 • Letenye – Autópálya
 • Berzence
 • Barcs
 • Drávaszabolcs
 • Beremend
 • Udvar

Szlovákia

A két ország kormányai megállapodtak a somoskőújfalui határátkelő újranyitásában, így mindazok a magyarok és szlovákok, akik a határ másik oldalán dolgoznak 30 Km-es körzetben (közúton mérve, nem légvonatban), ezen az átkelőn tudnak munkába járni. A határátlépéshez szükséges lesz személyi igazolvány, lakcímkártya és munkáltatói igazolás.

Szlovénia

Az ingázók két új határátkelőhelyet használhatnak: Kétvölgynél és Bajánsenyénél is átléphetik a határt munkavégzés vagy a határ túloldalán található földek megművelése céljából 30 Km-es körzetben.

Ausztria

Magyarország és Ausztria rendőr-főkapitányainak megállapodása értelmében 2020. április 1-jén 0 órától az osztrák–magyar határszakasz valamennyi nyitva tartó határátkelőhelyét igénybe vehetik az ingázó dolgozók.

Az osztrák és a magyar állampolgárok munkáltatói igazolás, illetve a megművelt földterület tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása birtokában kilométer korlátozás nélkül utazhatnak országaik között. A dolgozók mentesülnek a 14 napra előírt hatósági karantén elrendelése, valamint a külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom alól.

Az Ausztriába és Magyarországra történő áruszállítás továbbra is folyamatos marad a teherforgalom számára megnyitott határátkelőhelyek igénybe vételével.

Jelenleg összesen nyolc határállomás van nyitva Magyarország és Ausztria között.

 • Hegyeshalom-Nickelsdorf,
 • Sopron-Klingenbach,
 • Rábafüzes-Heilgenkreuz,
 • Fertőd-Pamhagen,
 • Szentpéterfa-Eberau,
 • Bucsu-Schachendorf,
 • Kópháza-Deutschkreuz
 • Kőszeg-Rattersdorf

A kinti huzamosabb idejű munkavégzés saját személyzettel a klasszikus „posting of workers” – munkavállalók külföldi kiküldetése adott munkavégzés céljából – az Advantage Austria budapesti irodájának tájékoztatása szerint nem minősül ingázónak, ezért esetükben be lehet utazni, a munkát ott elvégezhetik.

Magyarországi dolgozóknak, akik Ausztriában dolgoznak – és viszont – ajánlott a munkaviszonyt igazoló dokumentum maguknál tartása (társadalombiztosítási kártya, a munkaszerződés másolata vagy a munkáltató írásbeli igazolása). Hivatalos nyomtatvány ilyen célra nem létezik, azonban készítettek egy kétnyelvű mintát, a kulcsfontosságú munkaerő igazolására , ezt itt találja – javasolják, hogy a munkavállalókra legyen ilyen kitöltve.

Magyarországról Ausztriába való beutazás

Az osztrák  Munka, Szociális és Fogyasztóvédelmi Szövetség Minisztériumának 104-es számú rendelete alapján, 2020 márc. 20-tól  az Ausztriába való belépés Magyarországról csak egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, ill.  negatív COVID-19 teszt birtokában lehetséges.

Az orvosi igazolás 4 napnál nem lehet régebbi.

A MikroMikoMed Kft. jelenleg az egyetlen privát labor, ahol SARS-CoV-2 teszt elvégzésére van lehetőség. Időpontfoglalásra a következő elérhetőségen van lehetőség: .

A minta levételétől az eredmény kézbesítéséig szükséges idő 24-48 óra. A költsége körülbelül 43 000 Forint (130 EUR).

Egészségügyi igazolás formanyomtatvány a következő linkeken elérhető  (DE | EN | HU ), amelyet a próba levételekor a tesztelő csapatnak kell átadni.

Azok a személyek, akik nem tudnak igazolást felmutatni, nem léphetnek be az országba.

Kivétel ezalól:

 • osztrák állampolgárok VAGY
 • külföldi állampolgárok, akiknek fő- vagy másodlagos lakóhelyük Ausztriában található, vagy rendelkeznek szokásos tartózkodási engedéllyel

ÈS magukat haladéktalanul 14 napos házikaranténra kötelezik és ezt aláírásukkal is megerősítik. Ha ebben az időben elvégzett SARS-CoV-2 molekulárbiológiai teszt negatív, akkor a  házikarantén elhagyható.

Szerbia

Szerbia rendkívül szigorú intézkedéseket vezetett be, a magyar-szerb határon jelenleg működő három átkelőhelyen fenntartják az áruk akadálymentes forgalmát, hozzájárulva ezzel a magyarok és a szerbek folyamatos ellátásához. A szerb rendkívüli helyzet értelmében Szerbiába irányába a határok le vannak zárva, oda főszabály szerint még szerb állampolgárok sem léphetnek be. Az ő belépésükhöz is külön engedély szükséges.

Aki a határzár életbelépését megelőzően visszatért Szerbiába, annak 14, illetve az akkor fertőzöttebbnek számító országokból érkezve 28 nap házi karantént írtak elő. Annak, aki március 14-ét követően tért vissza bárhonnan külföldről, az elrendelt karantén automatikusan 28 napra hosszabbodott.

Abban az esetben, ha valaki rendelkezik a szerb mellett magyar állampolgársággal is, és van magyarországi bejelentett lakóhelye, információink szerint kiengedik Szerbiából, de Magyarországon szintén karanténkötelezett. Visszatérni újra pedig nem tud Szerbiába, csakis külön engedéllyel, és a fent említett 28 napos kötelező karantén elrendelése mellett.

A fenti határzárral kapcsolatos szabályozás mellett azt is tudni kell, hogy Szerbiában kijárási tilalom van hétköznaponként 17-05 óra között, hétvégén pedig 15-05 óra között.

Fentiekről naprakész tájékoztatást talál a Konzuli Szolgálat oldalán: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szerbia

Ukrajna

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának tájékoztatása alapján  kérdésére azt tudja válaszolni, hogy jelenleg  Asztély-Beregsurány és Csap-Záhony közútforgalmi határátkelő helyeken Magyarország és Ukrajna is fogadja személygépkocsival hazatérő saját állampolgárait. Fontos azonban, hogy Ukrajna nem teszi lehetővé az ukránoknak, hogy elhagyják az országukat. Illetve Magyarország sem fogad Ukrajna felől külföldi állampolgárokat. Emiatt a magyar-ukrán viszonylatban – más szomszédos országokkal létrejött kétoldalú megállapodásoktól eltérően – jelenleg nem lehetséges az ingázás a munkavállalók számára.

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információkat naprakészen a www.koronavirus.gov.hu oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek a +36 80 277455 vagy 456-os telefonszámon vagy a címen.

Jelen helyzetben, mivel gyakorlatilag bármikor változhatnak a határátlépéssel kapcsolatos teendők, érdemes igénybe venni a Konzuli Védelem intézményét. Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján biztosít konzuli védelmet a vonatkozó jogszabályokban [2001. évi XLVI. törvény17/2001. (XI. 15.) KÜM rendelet] foglalt rendelkezések szerint. A konzuli védelem formáját, módját és terjedelmét az igény megalapozottságának, az igénylő rászorultságának és az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a konzul határozza meg.

A bajba jutott magyar állampolgár konzuli védelmét soron kívüli intézkedést igénylő esetben bármely uniós tagállam képviselete ellátja abban a külföldi államban, ahol nincs elérhető távolságban magyar képviselet.

Előzetes regisztráció a konzuli védelemre: https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login

Az Európai Bizottság arra hívja fel a tagállamokat, hogy a zökkenőmentes határátlépést segítő, egyedi és gyors eljárások kialakításával, többek között az egészségügyi szűrővizsgálatok megfelelő mértékű alkalmazásával tehermentesítsék az ingázó munkavállalókat. Az iránymutatás egyértelműen rögzíti azt is, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenniük minden határ menti ingázó számára az átkelést, amennyiben az adott ágazatban való munkavégzés továbbra is engedélyezett a fogadó tagállamban. A határ menti ingázókat és a belföldi munkavállalókat azonos elbánás illeti meg.

Minden esetben kérjük, hogy a napi jelleggel ingázó munkavállalók esetében az adott határmenti ország külképviseletének honlapján tájékozódjanak az állandóan változó teendőkkel kapcsolatban:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/kulkepviseletek-magyarorszagon