Munkahelyteremtő bértámogatási program

Vissza nem térítendő támogatás a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-ára 80 milliárd Ft-os keretösszeggel. A 6 hónapos bértámogatás mellé 3 hónap továbbfoglalkoztatást várnak el a munkáltatóktól.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft havonta, feltétel a nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása.

A kérelmeket a területileg illetékes járási foglalkoztatási osztály felé lehet benyújtani 2020. május 18-tól a hirdetmény visszavonásáig.

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében induló, a munkahelyteremtést segítő program keretében a továbbfoglalkoztatás időtartamával együtt a 9 hónap alatt elérheti a személyenkénti támogatás a nettó 1 millió Ft-ot. Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait, ezzel egyidejűleg pedig nem kell munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani a munkáltatónak az illetékes járási hivatalhoz, ha nem ismert a személye a munkaerőigényt is be kell jelenteni.

A támogatási kérelem részeként a munkáltató nyilatkozik:

  • a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a támogatással érintett munkavállalóval azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működésével összefüggő okból felmondással, nem szüntette meg, illetve ha igen, akkor arra a veszélyhelyzet kihirdetése és a hirdetmény közzététele között került sor
  • a támogatással érintett munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezi. Amennyiben munkáltatónál a veszélyhelyzet kihirdetése és a hirdetmény közzététele között létszámcsökkentés valósult meg, azt a létszám növekedési feltétel számításánál nem kell figyelembe venni.

 

További információ és a teljes kiírás, valamint a szükséges dokumentáció az alábbi linken érhető el:

Munkahelyteremtő bértámogatás program

 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat