Képezze munkatársait a Kamarai Oktatási Központban

A folyamatosan változó technológiai és gazdasági környezethez, valamint az elvárt fejlődés eléréséhez elengedhetetlen a munkatársak naprakész tudása, megfelelő szintű képzettsége.

Forrás: pixabay.com

A Kamarai Oktatási Központ speciális, a vállalkozások igényeihez igazodó képzési programokkal áll a megrendelők rendelkezésére, öt különböző területen.

Hazai, vagy az unió által támogatott felnőttképzés megvalósítását (is) tartalmazó pályázati projektet a támogatásban részesülő szervezetek csak nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény, engedéllyel rendelkező képzési programjával valósíthatják meg.

 A Kamarai Oktatási Központ képzési kínálata:

Informatika:

  1. A szoftverfejlesztés alapjai Java nyelven Ny.sz: E-001772/2018/D015
  2. Többrétegű alkalmazásfejlesztés Java nyelven – E-001772/2018/D010

A képzések a programozás elméleti és gyakorlati alapjait ismertetik meg a résztvevőkkel. Mind a két képzést elvégzők elsajátíthatják a magasabb szintű programozási ismereteket Java nyelven, kiegészítve a legnépszerűbb keretrendszerekkel, és az adattárolás legáltalánosabb formájával, az adatbáziskezeléssel. Legjellemzőbben betölthető munkakör a végzést követően: Java programozó gyakornok.

A képzés a GINOP-1.2.8-20 és a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívásokban előírtaknak megfelel, így költsége azokban elszámolható.

Menedzsment, kereskedelem, gazdaság:

3. Hatékony marketingmegoldások a KKV-k számára Ny. sz: E-001772/2018/D013

A képzés célja naprakész marketing alapismeretek közvetítése, eszközök, módszerek bemutatása és megismertetése, valamint a marketing gyakorlata terén alapszintű jártasságok kialakítása a résztvevőkben. Olyan korszerű, a KKV-k munkatársai számára könnyen adaptálható és alkalmazható ismeretek, készségek és gyakorlat biztosítása, melynek segítségével sikeresen tudják támogatni vállalkozásuk, szolgáltatásaik piaci megjelenését, online és offline jelenlétét, marketingkommunikációját.

A képzés a GINOP-1.2.8-20 és a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívásokban előírtaknak megfelel, így költsége azokban elszámolható.

4. Szellemi tulajdonvédelem a nemzetközi piacokon Ny.sz: E-001772/2018/D014

A képzés fókuszában a szellemi tulajdon védelmével összefüggő teendők, a fejlesztési és együttműködési tevékenységek tervezése, dokumentálása és a nemzetközi együttműködések sikerességét érintő egyes szerződéses formák bemutatása áll.

A képzés a GINOP-1.2.8-20 és a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívásokban előírtaknak megfelel, így költsége azokban elszámolható.

5. Külpiacra lépés alapjai Ny.sz: E-001772/2018/D011

A képzés során a résztvevők megismerkednek az export folyamatának tervezésével, fogalmainak, elméleteinek, modelljeinek alkalmazási lehetőségeivel. A képzés átfogó képet ad a külpiacra lépés kockázati tényezőiről, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, elemzési és probléma megoldási módszerekről, ezek alkalmazási feltételeiről és korlátairól az ebben együttműködő szervezetekről és szereplőkről.

A képzés a GINOP-1.2.8-20 és a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívásokban előírtaknak megfelel, így költsége azokban elszámolható.

6. Klasztermenedzsment a gyakorlatban Ny.sz: E-001772/2018/D012

Az egyedülálló képzés célja a résztvevők számára olyan alapszintű elméleti ismeretek és gyakorlati jártasságok átadása, melyek segítségével szervezeteiket támogatva és menedzselve képesek lesznek más szervezetekkel klaszterszervező-, és építő együttműködésre, partnerség kialakítására.

A képzés a GINOP-1.2.8-20 és a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívásokban előírtaknak megfelel, így költsége azokban elszámolható.

 Szervezeti kultúra

 7. Tanulástechnika– E-001772/2018/D002

A tréning célja, hogy a résztvevők a meglévő tapasztalataikon, ismereteiken és gyakorlatukon túl ismerjék meg a tanulással kapcsolatos elméleteket, valamint a modern, hatékony ismeretelsajátítási módszerek alapjait. A tréning elvégzése megalapozhatja egy szervezet tanuló szervezetté válását, a munkatársak attitűdjének pozitív irányba történő megváltoztatását új ismeretek megszerzéséhez.

Épületgépészet, építőipar:

8. Betanított csőszerelő – E-001772/2018/B001

A képzés célcsoportja: az épületgépészet iránt érdeklődő magánszemélyek, valamint épületgépészeti vállalkozások szakirányú végzettséggel, képzettséggel nem rendelkező munkatársai. A képzés a résztvevőket felkészíti egyszerűbb épületgépészeti munkafeladatok ellátására, úgy, mint csőszerelés, vágás, szerelvénybeépítés. A legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások a végzést követően; vezeték és csőhálózat szerelő, betanított csőszerelő.

A képzés a GINOP-1.2.8-20 és a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívásokban előírtaknak megfelel, így költsége azokban elszámolható

Irányítási rendszerek

9. Reklamációkezelés, belső hibák feltárása és folyamatos fejlesztés

A képzés célja a résztvevők számára olyan alapszintű elméleti ismeretek és gyakorlati jártasságok átadása, melyek segítségével cégeiket/szervezeteiket/intézményeiket aktívan támogatva képesek lesznek folyamataik minőségügyi szempontok szerinti értékelésére, fejlesztésére, szükség esetén a beérkező reklamációk hatékony kezelésére.

10. LEAN Menedzsment alapismeretek

A képzést elvégző átfogó képet kap a LEAN menedzsment területeiről, azok szerepéről a gyártási és vállalatvezetési folyamatokban. A képzésen megismerhető a LEAN alkalmazásának és bevezetésének a módszere, a LEAN bevezetési projekt megfelelő kialakítása.

A képzések díja nem tartalmaz rejtett költségeket!

A PBGSZ Nkft. felnőttképzési nyilvántartásba vételi engedélyszámai: E-001772/2018., B/2020/000266

A Kamarai Oktatási Központ tavaszi képzési kínálata

További információ a képzéseinkről, kiegészítő szolgáltatásainkról:

https://pbkik.hu/szolgaltatasok/humaneroforras-fejlesztes/