Az 5%-os áfamérték alkalmazásának feltételei az elvitelre vagy házhozszállítással értékesített ételre, italra

Az Áfa tv.[1] 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján 5 %-os áfamérték alkalmazandó a következő szolgáltatásra: Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből). Az ide tartozó szolgáltatások egyik jellemzője, hogy abban túlsúlyban vannak az azonnali, helyben fogyasztáshoz biztosított szolgáltatási elemek.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló Korm. rendelet[2] alapján a vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottakon kívüli személy csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében tartózkodhat. 2020. november 14-étől addig, amíg ez a rendelkezés hatályos, – vagyis akkor, ha az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2020. november 14-ére vagy azt követő olyan napra esik, amikor a Korm. rendelet előírása alapján nem valósulhat meg helyben fogyasztás – 5%-os adómérték vonatkozik az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra[3], a következők szerint.

Az 5 %-os adómérték alkalmazhatóságának feltétele, hogy

  • az Áfa tv. hivatkozott pontjának megfelelő szolgáltatás csak a veszélyhelyzetben alkalmazandó előírás miatt nem valósulhat meg, vagyis ezen szolgáltatás feltételei az előzőekben jelzett veszélyhelyzeti intézkedést megelőzően fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának,
  • helyben fogyasztás esetén az ügylet a TESZOR’15 56.10 alá tartozna,
  • azonnal fogyasztható étel és helyben készített, alkoholmentes ital elvitelre vagy házhoz szállítással való értékesítése valósul meg.

Az 5%-os adómérték nem alkalmazható az ügylettel összefüggő, szállítással kapcsolatos díjra. Így abban az esetben, ha a vendéglátó üzlet az étel, ital házhozszállítással történő értékesítéséhez kapcsolódóan kiszállítási díjat kér, ezen díj tekintetében 27 %-os adómértéket kell alkalmaznia.

 

[1] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

[2] A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései.

[3] Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a.

 

Forrás: NAV